brasil
Statkraft er aktive i Brasil med både vindkraft og vannkraft. Vannkraftverket Viçosa ligger ved elven Castelo i delstaten Espirito Santo. Foto: Statkraft

Får større fleksibilitet i gjennomføringen av sine strategiske planer.

  • Øyvind Zambrano Lie

Statkraft har kjøpt 18,69 prosent av aksjene i sitt brasilianske datterselskap Statkraft Energias Renováveis fra pensjonsfondet Fundação dos Economiários Federais (Funcef). Fra i dag eier Statkraft dermed alle aksjene i selskapet.

– Med 100 prosent eierskap i vårt brasilianske datterselskap oppnår vi større fleksibilitet i gjennomføringen av våre strategiske planer, sier konserndirektør for Internasjonal virksomhet i Statkraft, Ingeborg Dårflot, i en pressemelding.

Hjemsøkt av korrupsjon

Det var i 2015 at Statkraft økte sin eierandel til 81,3 prosent i selskapet Desenvix, som siden fikk endret navn til Statkraft Energias Renovávais.

Det Statkraft ikke visste, var at selskapet hadde holdt på med korrupsjon. I 2021 inngikk Statkraft Energias Renovávais en avtale med brasilianske myndigheter der de bekreftet at ulovlige betalinger var utført for å framskynde offentlige tillatelser i perioden 2011-2014, og forpliktet seg til å betale 28 millioner kroner i bøter og tilbakebetaling av urettmessige fordeler, slik Energiteknikk tidligere har omtalt.

Statkraft har vært til stede i Brasil siden 2009, og har hovedkontor i Florianópolis. Selskapet eier 14 vannkraftverk og fire vindparker med en samlet installert effekt på cirka 450 MW. Samtidig har selskapet mer enn 600 MW vindkraft under bygging i landet.

Opprinnelsesgarantier

Vindkraftprosjektet Ventos de Santa Eugenia (517 MW) er i ferd med å ferdigstilles. Her vil 91 vindturbiner fordelt på 14 vindparker årlig produsere 2300 GWh. I tillegg er vindparken Morro do Cruzeiro (80 MW)) under bygging, med en samlet produksjon på 386 GWh.

Statkraft driver også markedsaktiviteter fra sine handelskontorer i Rio de Janeiro og Sao Paolo. Selskapet kaller seg selv «en pionér» i markedet for opprinnelsesgarantert kraft i Brasil basert på dokumentasjonsordningen I-REC (International Renewable Energy Certificate).

1,3 GW

I slutten av august signerte Statkraft en avtale med EDPR om kjøp av to vindparker i Brasil. Basert på prosjekter under bygging, i anskaffelse og drift, vil Statkraft snart nå en samlet installert effekt på 1,3 GW i Brasil.

Nylig fikk Statkraft også godkjenning fra den brasilianske regulatoren Aneel for syv solkraftprosjekter med en total installert effekt på 228 MW. Solprosjektene er såkalte hybridprosjekter der solparkene planlegges bygget i tilknytning til vindparkene Brotas de Macaúbas, Morro do Cruzeiro og Ventos de Santa Eugênia.