Plasseringen av de to utlyste havvind-områdene. Ill: NVE

Dårlig vær og tekniske problemer har forsinket grunnundersøkelsene i det nye havvind-området.

I januar tildelte Oljedirektoratet oppdraget med å kartlegge de grunneste lagene under havbunnen på det åpnede havvind-området Utsira Nord til det geotekniske selskapet Enviros Group AS.

Arbeidene med å undersøke grunnen ved hjelp av seismikk startet i sommer, og skulle vært ferdig nå. I dag melder imidlertid Oljedirektoratet at dårlig vær i området og tekniske problemer har ført til såpass store forsinkelser at dette ikke blir helt ferdig før tidlig neste vår.

Halvferdig

Det nordlige prosjektområdet er ferdigstilt, det sørlige prosjektområdet er nesten ferdigstilt, mens det midterste prosjektområdet så vidt er startet på.

Undersøkelsene er avsluttet for i år, men Olje- og energidepartementet vil foreslå for Stortinget å fullføre undersøkelsene for de utlyste prosjektområdene på Utsira Nord tidlig neste vår, skriver departementet i en pressemelding.

På Sørlige Nordsjø II var det selskapet Fugro Norway AS som fikk oppdraget. Dette arbeidet er nå ferdigstilt.