gran
Strømprisutvalgets leder Inge Røinaas Gran leverte torsdag utvalgets rapport til energiminister Terje Aasland. Skjermdump: OED

Kostnadene ved å gjøre endringer i engrosmarkedet er høyere enn ved å gjøre det i sluttbrukermarkedet, mener strømprisutvalgets leder Inge Røinaas Gran.  

Olje- og energiminister Terje Aasland tok i dag imot strømprisutvalgets rapport. Utvalget har vært ledet av administrerende direktør Inge Røinaas Gran i Sintef Energi, for å vurdere hvilke tiltak som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigelige priser, innenfor handlingsrommet av EØS-avtalen.

Under overrekkelsen ble det svært tydelig at utvalget var et ekspertutvalg og ikke et partssammensatt utvalg. Ekspertene leverte en enstemmig rapport uten dissens, og det ble ikke foreslått tiltak som noen i kraftbransjen kan tenkes å anse som ekstreme eller oppsiktsvekkende.

Alle fortjener en skikkelig fastprisavtale

Gran understreket at tiltak i engrosmarkedet for å endre hvordan prisen fastsettes, ikke er det mest effektive for å oppnå målene. Prisfastsettelsen er nemlig effektiv og sikrer forsyningssikkerheten, understreket Gran. Da er det mer effektivt å gjøre omfordelende tiltak i sluttbrukermarkedet.

– Kostnadene ved å oppnå ulike politiske mål ved å gjøre ting i engrosmarkedet, er høyere og veien er lenger og det er vanskeligere enn å gjøre det i sluttbrukermarkedet, sa Gran.

Han anbefalte å gjøre tiltak i sluttbrukermarkedet.

– Alle fortjener å få den type prissikringsavtale som de ønsker, og i dag er det markedet for fastpris for husholdninger er et veldig lite marked. Vi foreslår konkrete tiltak i rapporten for å forbedre sluttbrukermarkedet slik at det er mulig å få på plass et mye mer likvid sluttbrukermarked for fastpris, sa Gran.

Raske tiltak mulig

Utvalget hadde ingen mening om utvekslingsavtaler til nabolandene bør reforhandles. Isteden blir det diskutert konsekvensene av ulike valg og hvem som vil tape og vinne på det.

– Hvilket valg man lander på der, er ikke rollen til et ekspertutvalg, det spørsmålet overlater vi til våre folkevalgte, sa Gran.

Rapporten sendes nå på høring, med en høringsfrist 15. desember.

– Dette er interessant lesning. Her er det mulig at en kan gjøre tiltak forholdsvis raskt som kan bedre situasjonen, og det har regjeringen til hensikt å gjøre, sa Aasland.

Skyte på budbringeren

Fornybar Norge er fornøyd med rapporten, og mener det er grunn til å lytte når et samlet ekspertutvalg er såpass tydelige på at det er tilgang på mer fornybar energi som er det fremste virkemiddelet vi har for å sikre lave og stabile priser.

– Vi er glade for at utvalget er så tydelige som de er: Hovedproblemet er ikke prisdannelsen i markedet. Å skylde på dette vil være å skyte budbringeren. Veien til konkurransedyktige og forutsigbare strømpriser er gjennom økt produksjon av fornybar energi, kombinert med energieffektivisering, sier Bård Standal, leder for marked og strategi i Fornybar Norge i en pressemelding.

Intet nytt under solen

Knut Lockert i Distriktsenergi er heller ikke sjokkert over konklusjonene i rapporten.

«La markedet gjøre jobben forteller et enstemmig utvalg. Det trengs mer kraft og mer nett.  Så intet nytt under solen med andre ord», skriver han i en melding.

Rapportens forslag synes ifølge Lockert ikke å endre på noe som helst.

«På mange måter en rapport vi kunne spart oss for, dog fyller den en rolle og funksjon da det er nok en rapport som forteller oss hvor skoen trykker og at handlingsrommet for å tulle med markedet er mer enn begrenset», konkluderer han.

«Der det er muligheter for regjeringen, er å gjøre noe med sluttbrukermarkedet med hensyn til omfordeling.  Svaret er dagens strømstøtteordning, i tråd med dagens politiske løsning», skriver Lockert.