scanning
Et av BKKs nettanlegg blir her laserskannet av helikopter. Det kan fly høyt, 150-300 meter over objektene, når bildene tas. Foto: Helitrans

BKK har i høst skannet over halvparten av sine ca. 4000 kilometer med høyspentlinjer, i hovedsak med helikopter. Målet er å få en detaljert kartlegging av alle komponentene i nettet.

  • Stein Arne Bakken

– På denne måten får vi inn data som vil gi oss et langt bedre grunnlag for effektiv drift og vedlikehold av kraftnettet vårt. Det vil kunne gi oss betydelige innsparinger, så prosjektet vil være lønnsomt, selv om kostnadene ved en slik kartlegging er store, sier prosjektleder Sigve Eldøy i...
Artikkelen er 705 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.