dogger bank
Dogger Bank ligger rundt 130 km utenfor kysten av Yorkshire Foto: Dogger Bank Wind Farm

Det som skal bli verdens største havvindpark, Dogger Bank, er nå knyttet opp mot strømnettet i Storbritannia og har begynt å eksportere elektrisitet til land.

Det skriver Equionor i en pressemelding.

Når vindparken er ferdig, vil den få en kapasitet på 3,6 GW. Parken bygges i britisk farvann 70 nautiske mil (130 kilometer) utenfor Yorkshire. Utbyggingen skjer i tre faser på 1,2 GW hver, kalt Dogger Bank A, B og C.

Det er ifølge Equinor første gang det benyttes høyspent likestrømsoverføring (HVDC) til å knytte seg på det det britiske strømnettet. Det inkluderer også installasjon av det som skal være verdens første ubemannede HVDC transformatorstasjon til havs, og markerer også førstegangs bruk av Hitachi Energys HVDC Light-system.

13 MW

Produksjonen startet etter installering av den første av GE Vernovas Haliade-X-turbiner på 13 MW.

Equinor blir operatør for driftsfasen av Dogger Bank gjennom anleggets forventede levetid på 35 år. Drift og vedlikehold vil bli utført fra den nylig åpnede driftsbasen i Port of Tyne.

Oppstarten markerer det som til slutt vil bestå av 277 turbiner, hver av dem 260 meter høye. Installering og klargjøring av den enkelte turbinen vil pågå kontinuerlig frem til full produksjon planlagt i 2026.

Når Dogger Bank er ferdigstilt, vil den ifølge Equinor være verdens største havvindpark, mer enn dobbelt så stor som den største vindparken i drift i dag.

Lærdom til Norge

Dogger Bank utvikles og bygges i et fellesprosjekt mellom Equinor, SSE Renewables og Vårgrønn (et fellesforetak mellom Eni Plenitude og HitecVision). SSE Renewables er operatør for utviklings- og byggefasen, mens Equinor blir operatør for vindparken i den forventede levetiden.

– I Equinor kommer vi til å bruke erfaringene fra både utviklingen og fremtidig drift av Dogger Bank i arbeidet med å utvikle havvind i Norge, sier Equinors konsernsjef Anders Opedal i meldingen.