Kryssende linjer
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

NVE lar Mellom AS bygge en 132 kV kraftledning mellom Rensvik trafostasjon i Kristiansund kommune og Engviklia i Averøy kommune i Møre og Romsdal.

Tillatelsen er gitt fordi dagens ledning er gammel og må erstattes. En ny ledning vil øke forsyningssikkerheten og overføringskapasiteten i regionen, skriver NVE i en melding.

Ledningen blir omtrent 13 km lang, og skal bygges i samme trasé som dagens 66 kV ledning, som skal rives. Ledningen skal bygges med H-master i kompositt. Ved fjordspennet over Bremsnesfjorden bygges spennbukker i stål.

Ny ledning vil kreve en utvidelse av dagens ryddebelte på 8-10 meter, men vil etter NVEs vurdering gi begrensede virkninger for miljø og samfunn.

Deler av ledningsstrekningen må merkes med fugleavvisere for å redusere kollisjonsfare for fugl.

I bakgrunsdokumentet for vedtaket oppgis investeringskostnaden til 56 millioner kroner.