Rødts stortingsrepresentant Geir Jørgensen
Rødts stortingsrepresentant Geir Jørgensen. Foto: Ihne Pedersen/Wikimedia commons

Prekvalifiseringskriteriene ble noe helt annet enn det som var sendt på høring, med enorme endringer kort tid før søknadsfristen. Rødt lurer på hvordan avgjørelsen er vurdert mot utredningsinstruksen.

  • Øyvind Zambrano Lie

Som Energiteknikk skrev tirsdag, sliter norske myndigheter med å få notifisert den norske havvind-støtten hos Eftas overvåkingsorgan ESA.

Som følge av det har Olje- og energidepartementet utsatt utlysningen for prosjektområdene for flytende havvind på Utsira Nord på ubestemt tid (tar sikte på ny søknadsfrist i løpet av første kvartal), mens søknadsfristen for bunnfast havvind på Sørlige Nordsjø II utsettes med to uker til 15. november.

Mislykkes

Rødts stortingsrepresentant Geir Jørgensen har sendt en rekke kritiske spørsmål til olje- og energiminister Terje Aasland om saken.

«Hvorfor mislykkes regjeringen i å ha miljø-, sameksistens- og bærekraftskrav i tildelingen av Sørlige Nordsjø 2, hvor lenge har man vært i kontakt med ESA siden høringen startet 6.12.22 og hvorfor får vi flere begrensninger enn andre EU-land, og hva er vurderingen opp mot utredningsinstruksen av å stadfeste prekvalifiseringskrav som er fullstendig endret fra høringsforslaget fra desember og fra det som ble stadfestet for et halvår siden, med endringer som ikke har noe med høringssvarene å gjøre?», skriver han.

Vage krav

Han påpeker at regjeringen fjerner kriteriene i konkurranse om prekvalifisering for Sørlige Nordsjø som gjelder positive lokale ringvirkninger, og sameksistens, klimafotavtrykk og natur m.m.

«Opprinnelig skulle selskapene konkurrere om disse, og andre, kriterier for å få sjansen til å konkurrere i en endelig auksjon som kun går på pris. Dette vil ikke regjeringen lenger gjøre, påpeker han.

Prekvalifiseringskriteriene er nå endret til minimumskrav, som ifølge Jørgensen er «svært vage».

«De krever lite mer enn at man beskriver planlagt arbeid og planlagte tiltak for sameksistens, til å ta vare på natur osv. På enkelte kriterier skal man gjøre estimater basert på vanlige standarder for måling av klimafotavtrykk f.eks. Dette er svært grunnleggende arbeid, særlig om man ikke skal måles på det i en konkurranse», skriver han, og viser også til at på kriteriet for positive lokale ringvirkninger er ‘lokale strøket, med hensyn til at det viktige er at det gir positive ringvirkninger i EØS-området generelt.

Enorme endringer

Det endelige resultatet på prekvalifiseringskriteriene er noe helt annet enn det som ble sendt på høring i vinter, påpeker Jørgensen.

«Disse enorme endringene kommer kort tid før søknadsfristen. Jeg lurer derfor blant annet på hvordan denne avgjørelsen er vurdert opp mot utredningsinstruksen», skriver Jørgensen.

Høringssvarene fra berørte parter og miljøinteresser går i stikk motsetning av det regjeringen her legger opp til, påpeker han.

«Sameksistensgruppen i samarbeidsforumet for havvind, med WWF, Fiskarlaget, Fiskebåt, Offshore Norge, Fornybar Norge og DNV, foreslo noe helt annet. Høringssvar fra Fiskeridirektoratet, Naturvernfornbundet, Pelagisk Forening, ZERO det samme. De fleste høringssvar ville forsterke disse kriteriene. Selv ikke Konkurransetilsynet foreslo det regjeringen nå gjør. Jeg ser ingen som foreslår dette», skriver Jørgensen.

Skyver ESA framover seg

Han mener regjeringen nå «skyver ESA framover seg».

«Nå skyver regjeringen ESA framfor seg. Som flere høringssvar peker på er det slik at flere EU-land har benyttet kvalitative kriterier. Noen har vektet klima og miljø med 30% i endelig auksjon. Da må vel Norge iallefall klare å ha slike kriterier i en prekvalifisering», skriver Jørgensen.

Han framholder at regjeringens opprinnelige forslag var svakt nok på miljø fra før, i motsetning til det Stortinget har ønsket.

«Jeg lurer veldig på hvor lang kontakt Norge har hatt med ESA, siden forslaget ble sendt på høring for over 10 måneder siden».

Spørsmålet ble stilt i går, og svar kan typisk ventes om en uke.