Steffen syvertsen
Steffen Syvertsen, konserndirektør i Å Energi. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Flere prosjekter kan realiseres innen 2030, sier Å Energi-sjefen, som reaksjon på at høyprisbidraget er fjernet.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Det er positivt at regjeringen har tatt til seg det tydelige budskapet fra fornybarbransjen og fjerner høyprisbidraget i statsbudsjettet for 2024. Denne avgiften har medført at vannkraftprosjekter har blitt satt på vent, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi i en melding.

I statsbudsjettforslaget fra regjeringen ble det klart at høyprisbidraget tas bort med virkning fra 1. oktober i år. Høyprisbidraget og økt grunnrenteskatt utgjorde en uventet samlet skatteskjerpelse for vannkraft i statsbudsjettet for 2023. For Å Energi medførte dette en økt skatteregning på 600 millioner kroner i første halvår i år.

– Å Energi har planer om flere vannkraftprosjekter som inkluderer nye kraftverk, oppgraderinger og effektutvidelser. Til sammen utgjør dette investeringer for vel 11 milliarder kroner. Avviklingen av høyprisbidraget bidrar til større forutsigbarhet, som er avgjørende når vi skal gjennomføre store investeringer, sier Syvertsen.

Syvertsen sier i meldingen at Å Energi nå intensiverer arbeidet med vannkraftprosjektene, der flere kan realiseres innen 2030.

Samtidig mener Syvertsen at det er svært beklagelig at ikke regjeringen reverserer økningen i grunnrenteskatten fra 37 til 45 prosent på vannkraft.

– Regjeringens statsbudsjett er et steg i riktig retning. Men dersom vi skal få den fortgangen i fornybarinvesteringer som trengs for å skape nye arbeidsplasser, kutte klimagassutslipp og sikre forutsigbare kraftpriser, må regjeringen gå lenger. Nå trengs et bredt og langsiktig fornybarforlik som legger til rette for at vi får de nødvendige investeringene og sikrer at Norge blir en fornybarnasjon også i fremtiden, sier Syvertsen.