Illustrasjonsfoto: Rånåsfoss kraftstasjon. Foto: Atle Abelsen

Kraftselskaper trekker prosjekter opp fra skuffen igjen.

  • Atle Abelsen

Oppdatert sak.

– Høyprisbidraget er et godt eksempel på at det norske samfunnet er et spleiselag. I en urolig tid med svært høye strømpriser, fikk kraftprodusenter ekstraordinært høye overskudd, uttaler statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Høyprisbidraget, som ble ilagt de ekstraordinære inntektene til kraftprodusentene, bidro blant annet til å finansiere strømstøtten.

– Situasjonen vi sto overfor i fjor, er endret. Det forventes at strømprisene vil være lavere framover. Derfor foreslår regjeringen nå å avvikle høyprisbidraget allerede fra 1. oktober i år, sier Støre i meldingen.

Prosjekter opp av skuffen

Vannkraftoppgraderingen i Røldal-Suldal, som eies av Lyse og Hydro, ble høsten 2022 selve symbolet på kraftbransjens motstand mot skatteøkningen for vannkraften. Lyse la prosjektet i skuffen allerede dagen etter regjeringen presenterte sin skatteøkning. Nå tas prosjektet opp igjen.

– At høyprisavgiften fjernes er svært godt nytt, spesielt med tanke på våre planer om vannkraftoppgraderingen i Røldal-Suldal. Det er veldig bra at politikerne har lyttet til oss. NVE bør bare begynne å gjøre seg klar til å motta konsesjonssøknad. Vi håper de vil prioritere å behandle den raskt slik at vi kan komme i gang, sier konsernsjef Eimund Nygaard i en melding på selskapets nettside.

Kraftverkene i Røldal-Suldal (RSK) ble bygget av Hydro på midten av 1960-tallet, med formål om å forsyne Karmøy-fabrikker. Alle de opprinnelige fem kraftverkene ble satt i drift i løpet av 1967.

Oppgraderingen vil kunne øke kraftproduksjonen med 200-250 GWh/år og gi 600 MW ny installert effekt.

Å Energi reagerer med å intensivere arbeidet med vannkraftprosjektene: Flere kan realiseres innen 2030.

Må fortsette å rapportere og betale

Forslaget forutsetter et vedtak i Stortingets i desember før det kan iverksettes. Kraftprodusentene må derfor fortsatt rapportere og betale høyprisbidraget til Skatteetaten for oktober og november etter gjeldende regler, men dette kan korrigeres i skattemelding etter Stortingets vedtak.

Betalt avgift for oktober og november vil deretter bli tilbakebetalt av Skatteetaten.

Vil hindre ny runde

Fornybar Norge er positiv til nyheten, men ber Stortinget om en utdyping.

– Regjeringen har lyttet til næringen og fjernet høyprisavgiften. Det er en riktig beslutning i en periode hvor Norges kraftoverskudd er i ferd med å forsvinne. Denne endringen er viktig for utbyggingen av mer fornybar energi, for klimaet og for industrien. Vi ber om at Stortinget bekrefter at en slik type beskatning er lagt i skuffen for godt, sier bransjeorganisasjonens leder Åslaug Haga i en melding.

Store effektplaner

Statkraft er også fornøyd.

«Statkraft er glade for at regjeringen nå fjerner høyprisbidraget. Frem mot 2030 vil Statkraft doble våre reinvesteringer og vedlikeholdet i vannkraft fra 2 til 4 milliarder kroner årlig. Planen vår er å starte arbeidet med fem store effektoppgraderinger. Vi vil anslå at dette vil utgjøre et volum på 1,5-2,5 GW effekt og 300-600 GWh ny energi, avhengig av prosjektenes beliggenhet, lønnsomhet og rammebetingelser», skriver selskapet i en melding.

Statkraft har allerede sendt konsesjonssøknaden for Mauranger kraftverk 2 og ser nå på mulige oppgraderinger i Aura Kraftverk og Alta Kraftverk, skriver selskapet.

«Vi fortsetter arbeidet med å realisere våre ambisiøse planer for oppgradering og utvidelse av den norske vannkraften, og fjerningen av høyprisbidraget gjør det enklere. Fjerningen av høyprisbidraget vil også gjøre mer kraft tilgjengelig i det finansielle kraftmarkedet, til nytte for industri og andre med behov for forutsigbarhet og langsiktige kraftkontrakter», skriver selskapet.