elkem rana
Bildet er fra Elkem Rana. Arkivfoto: Mye i Media

Foreslår å dekke høyere tapskostnader for netteierne over statsbudsjettet, og lavere NVE-rente.

  • Øyvind Zambrano Lie

«Den kraftintensive industrien er bekymret for utviklingen i kostnader i kraftnettet framover», skriver Norsk Industri i et brev til Olje- og energidepartementet. «Nettleien for industrien med dagens tariffmodell er økende fram mot 2030 i lys av økte investeringer i nettet, sannsynlighet for høyere investeringskostnader for det enkelte nettprosjekt, økende NVE-rente...
Artikkelen er 771 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.