mast stolpe
Foto: Øyvind Zambrano Lie

RME vil slik gi strømkunder nett raskere.

For å bidra til at flere strømkunder kan få nettilknytning raskere, vil Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) etablere et rammeverk for dekning av kostnader til tidlige nettutredninger.

–  Med denne endringen vil nettselskapene få dekket kostnader til å gjennomføre tidlige nettutredninger. Da blir det lettere for nettselskapene å planlegge tidlig, og kundene kan få nettilknytning raskere, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding.

Forslaget fra RME innebærer at nettselskapene vil få dekket kostnader til å gjennomføre tidlige økonomiske og tekniske utredninger av hvor og hvordan potensielle nettilknytninger kan gjennomføres.

Selskapene kan ifølge RME bruke ressurser på tidlig planlegging uten å være bekymret for at de utredede prosjektene kanskje aldri blir realisert, og at kostnadene derfor ikke blir dekket gjennom inntektsreguleringen.

RME vil presentere ordningen i et høringsforslag. Der vil detaljene beskrives nærmere. I forkant av høringen vil RME ha dialog med bransjen for å ramme dette riktig inn. Rammeverket vil dekke kostnader fra og med 2024.

Forslaget er en oppfølging av tiltak foreslått av Strømnettutvalget.