kart statkraft prosjekter
Kartet over Statkrafts nye prosjekter. Kilde: Statkraft

Statkraft har kjøpt landvindselskapet Svevind Nordic AB og havvindselskapet Njordr Offshore Wind AB med porteføljer på til sammen 37.000 MW.

Oppkjøpene understreker Statkrafts ambisjoner om å bygge ut mer kraft i Norden samtidig som det er en del av strategien om å bli en betydelig aktør innen havvind, skriver Statkraft i en pressemelding.

– Vi er en nordisk organisasjon med ambisjon om å øke produksjonen i Norge og Sverige av både vind- og solkraft samt å sikre nødvendig effekt gjennom oppgraderinger av vår store vannkraftportefølje. Dette er strategisk viktige oppkjøp som tilfører både prosjektmuligheter og kompetanse på vindkraftutbygging, sier Statkrafts konserndirektør for Norden, Birgitte Ringstad Vartdal, i meldingen.

16.000 MW

Svevind Nordic AB har i dag 16 medarbeidere og en portefølje av utviklingsprosjekter i Nord-Sverige med en samlet installert effekt på mer enn 16.000 megawatt. Det mest modne av disse er Hästliden på 600 MW, hvor konsesjonen nå ligger til sluttbehandling i regjeringen. De fleste prosjektene i porteføljen er i tidlig fase. Svevind Nordic vil bli integrert i Statkraft.

– Gjennom denne avtalen får vi tilført svært kompetente kollegaer som sammen med en attraktiv prosjektportefølje vil gi et viktig bidrag til å vokse innen landbasert vindkraft i Norden, sier Ivar Arne Børset, direktør for nordisk prosjektutvikling i Statkraft.

80 TWh

Njordr Offshore Wind AB har utviklet en portefølje av havvindprosjekter i en tidlig fase. Avtalen omfatter et mindre kjerneteam av medarbeidere og ni prosjekter i den svenske delen av Østersjøen, Bottenhavet og Bottenviken. Totalt utgjør prosjektene et potensial på ca. 21 000 MW med en mulig årsproduksjon på over 80 TWh. Som en del av selskapets strategi om å vokse og ta en posisjon i markeder rundt Nordsjøen, planlegger Statkraft betydelige investeringer i havvind.

– Porteføljen utgjør et godt utgangspunkt for å kunne å vokse innen havvind i Sverige, et av våre fokusmarkeder. Den vil kunne bidra til å nå vår ambisjon om å ha 10.000 MW i drift i Europa innen 2040. Denne avtalen vil bidra til økt produksjon av fornybar kraft i et felles nordisk marked. Mange av prosjektene er i en tidlig fase med et stort potensial, sier Gry Åmodt, ansvarlig i Statkraft for havvind i Norden.

Nå starter arbeidet med å integrere Svevind Nordic og Njordr Offshore Wind i Statkrafts virksomhet. Aktivitet som Svevind-konsernet har utenfor Sverige, vil fortsette under Svevind navnet. Njordr-konsernet har også virksomhet innen landbasert vindkraft i Sverige, Norge og Finland. Dette dekkes ikke av avtalen.