mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Statnett har besluttet å reservere kapasitet til 465 MW økt forbruk nord for Ofoten.

Dette gjelder for syv forbruksaktører som fordeler seg over hele området, fra Lofoten til Øst-Finnmark, skriver Statnett i en pressemelding.

Statnett har tidligere reservert om lag 1200 MW til nytt forbruk i området nord for Ofoten.

– Vi har foretatt en grundig gjennomgang av tidligere reservasjoner og funnet at prosjekter tilsvarende 250 MW ikke har opprettholdt tilstrekkelig realisme og framdrift. Denne kapasiteten er derfor gitt til andre, modne aktører innen blant annet oppdrett og hydrogen/ammoniakk, sier konserndirektør Gunnar G. Løvås i Statnett.

Resten av det volum som nå reserveres, 215 MW av de 465 MW, er ny kapasitet som følge av regjeringens kraftløft for Finnmark med planer om minst 350 MW ny kraftproduksjon i området.. –  Med forventning om økt kraftproduksjon i nordområdet, gir det Statnett grunnlag for å frigi deler av denne kapasiteten til annet forbruk.

Totalt reservert økt forbruksvolum er nå på om lag 1400 MW nord for Ofoten som tilsvarer en dobling av dagens forbruk.

Samlet vil 290 MW av det økte reserverte volumet tilknyttes nettet med vilkår som sikrer forsyningssikkerheten. Deler av reservasjonsvolumet forutsetter nettforsterkninger.

En stor andel av det reserverte volumet knytter seg til ny grønn industri basert på hydrogen/ammoniakk. Dette er industri som har gode muligheter for å være fleksible, ved å redusere sitt forbruk i perioder med knapphet eller høye kraftpriser.

– Vi anbefaler derfor denne industrien spesielt, men også industri generelt, å designe egne anlegg for deltakelse i fleksibilitetsmarkeder og respondering på prissignaler, sier Løvås.