askvik
Administrerende direktør i Lede, Øivind Askvik, vil drifte nettet med større risiko for å få plass til flere kunder. Foto: Tom Riis

– Dette betyr kroken på døra for ytterligere industriutvikling i Vestfold og Telemark, hevder administrerende direktør i Lede, Øivind Askvik, som mener nettet bør driftes med større risiko for utfall.

  • Øyvind Zambrano Lie

Nettselskapet Lede skriver i en pressemelding at de har fått beskjed fra Statnett om at strømnettet i Vestfold er fullt. All tilgjengelig kapasitet i eksisterende nett og planlagt nett i Vestfold fram til 2035 er nå reservert, skriver Lede.

Det innebærer ifølge selskapet at det ikke finnes kapasitet for etablering av ny industri og næring, og samtidig stopp for elektrifisering av eksisterende fossilbasert industri. I Telemark er det ifølge Lede håp om å få realisert noe mer kapasitet før nettet er helt fullt.

Det er kun holdt av noe ekstra kapasitet til det som defineres som «vanlig forbruk». Etableringer med behov som overstiger 1 MW og som faller utenfor definisjonen «vanlig forbruk», kan ikke regne med tilkopling før etter 2035, skriver Lede.

Les Statnetts svar på kritikken her.

Vil kjøre nettet hardere

Askvik etterlyser en diskusjon om ikke vi i en periode må kunne drifte strømnettet hardere enn tidligere. Det innebærer noe høyere risiko for feilsituasjoner, men han mener det kan være verdt det.

– Vi må snakke om det vi går glipp av, nemlig verdiskapning, sikring av arbeidsplasser og klimakutt. Dette må sees opp imot forsyningssikkerhet. Bedre digital samhandling og nye måter å tenke på blir utrolig viktig i årene som kommer, sier Askvik.

– Uten mer nettkapasitet blir det vanskelig å nå regionale klimamål, og trolig også nasjonale, sier Askvik, og etterlyser klare prioriteringer. De områdene som har mest modne, verdiskapende og klimaeffektive prosjekter, må prioriteres når nettet skal forsterkes, sier han.

Vil fjerne økonomisk straff

Han peker på ytterligere to områder som kan bidra til å lette på situasjonen:

– For det første må rammevilkårene justeres slik at nettselskapene ikke straffes økonomisk dersom de bygger ut nettkapasitet i forkant av bestilling fra kunde. For det andre må det tas grep for å forenkle og effektivisere konsesjonsprosessene når nytt nett skal bygges, avslutter han.

Energiteknikk har bedt Statnett om å kommentere saken.

mast
Illustrasjonsfoto: Lede