Løvås
Konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett. Foto: Øyvind Zambrano Lie

– Hvis det er enighet om behovet og vi finner løsninger som ikke er for konfliktfylte, bør det være mulig å få konsesjon raskere, sier Statnetts Gunnar Løvås.

  • Øyvind Zambrano Lie

Administrerende direktør i Lede, Øivind Askvik, sa torsdag at de har fått beskjed av Statnett om at strømnettet i Vestfold er fullt, og at all tilgjengelig kapasitet i eksisterende nett og planlagt nett i Vestfold fram til 2035 er reservert. Også i Telemark er kapasiteten svært begrenset.

Det betyr stopp i elektrifiseringen, og industrien kan ikke regne med tilkopling før etter 2035, ifølge Lede.

Dobler kapasiteten

Overfor Energiteknikk kommenterer konserndirektør Gunnar G. Løvås i Statnett kritikken slik:

– Vi har sagt ja til omtrent en dobling av kraftforbruket i Telemark og Vestfold med tiltak som pågår med relativt kort gjennomføringstid.

– Så en måte å si det på er at samfunnet har brukt 100 år på å komme opp på det nivået vi er i dag, og så har vi sagt ja til en dobling av det nivået i relativt nær framtid. Men frustrasjonen som Lede setter ord på, er noe vi kjenner igjen både hos oss selv og fra andre steder i landet, over at køen av de som ønsker strøm er lang, slik at vi må skuffe kunder.

– Derfor anstrenger vi oss selvfølgelig for å klare å si ja til enda flere. Vi har planer om å oppgradere nettet, og vi håper å klare å tilby mer kapasitet i nettet tidligere enn det Lede sier. Tiltaket er den nye kraftledningen fra Kristiansand til Grenland som vi har sendt konseptvalgutredning til OED for. Hvis vi får lokal støtte og man forstår at det er viktig, håper vi at det vil være på plass en god del tidligere.

Raskere konsesjon

– Når?

– Det er tiden det tar å få konsesjonen på plass, pluss fire fem år å bygge. Hvis det er enighet om behovet og lite lokal mostand slik at vi klarer å finne løsninger som ikke er for konfliktfylte, bør det være mulig å få konsesjon mye raskere enn det har vært enkelte tilfeller av de senere årene.

– Hva synes du om forslaget om å kjøre nettet hardere for å kunne koble på flere kunder, og med det øke risikoen for utfall?

– Vi har jo gradvis beveget oss i en retning hvor vi aksepterer noe mer avbrudd enn vi gjorde tidligere, og vi aksepterer å belaste komponenter hardere. De mulighetene utforsker vi også i Grenlandsområdet. Vi har også et program for temperaturoppgradering av ledninger, og potensiell utskifting av liner, ting vi kan gjøre for raskere å få økt kapasitet i det eksisterende nettet. Vi skal snu alle stener og gjøre det vi kan.

Nyanser

– Synes du at Lede-sjefen overdriver i sin beskrivelse av hvor ille situasjonen er?

– Jeg synes at nyansene jeg startet med ikke kommer godt nok fram. Men når det er sagt, deler vi jo bildet av at vi har et ansvar for å tilby kanskje den viktigste infrastrukturen i samfunnet, som muliggjør vekst og velstand. Å være i en situasjon hvor det er knapphet på det vi har ansvaret for, er ikke noe vi ønsker, sier Løvås.

Les også: Løvås: Prosjekter som stopper opp, vil bli kastet ut