småkraft
Illustrasjonsfoto: Småkraft AS

Ferske tall bekrefter en langvarig trend innen både vann- og vindkraft.

Energiteknikk skrev om denne utviklingen i mars i år. Nå har NVE kommet med nye tall som bekrefter trenden. I 2019, som er det første året NVE har sammenliknbare tall fra, eide utenlandske investorer 18 prosent av produksjonen i norske småkraftverk. Denne andelen er nå oppe i 27 prosent. Dette gir...
Artikkelen er 176 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.