havvind
Foto: ABB

Peker på kostnader, markedsforhold, tidslinje og vilkår i differansekontrakten som årsaker til skrinleggingen.

Å Energi er med i konsortiet Brigg Vind, sammen med Vårgrønn og Corio Generation, for blant annet å bygge ut bunnfast havvind på Sørlige Nordsjø II.

I en melding fra Å Energi går det fram at konsortiet har bestemt seg for å ikke levere prekvalifiseringssøknaden, som har frist i dag.

Konsortiet har ifølge meldingen gjennomført omfattende økonomiske analyser av prosjektet for første fase av Sørlige Nordsjø II.

«Etter en samlet vurdering av dagens kostnadsbilde, markedsforhold, tidslinje, vilkår i differansekontrakten og øvrige rammebetingelser, har konsortiet konkludert med at de kommersielle forutsetningene for å delta i den planlagte auksjonen i februar 2024, ikke er oppfylt».

Kan gjøre ny vurdering

Dersom rammevilkårene for konkurransen blir vesentlig endret, eller auksjonen blir betydelig utsatt i tid, forventer konsortiet at det vil gjennomføres en ny prekvalifiseringsrunde.

«I et slikt tilfelle vil Brigg Vind gjøre en ny vurdering av om vilkårene for å søke er til stede».

Vanskelig beslutning

Konsortiet er trygge på at Brigg Vind både ville blitt prekvalifisert og levert et solid havvindprosjekt.

«Det har derfor vært en vanskelig beslutning å konkludere med å ikke gå videre i denne første tildelingsprosessen for Sørlige Nordsjø II», heter det i meldingen.

Brigg Vind «har stor tro» på det langsiktige potensialet for kommersielle havvindprosjekter i Norge.

«Havvind har et unikt potensial for å produsere store mengder fornybar kraft, redusere utslipp og skape nye arbeidsplasser og industri i Norge. Konsortiet ønsker å bidra til å realisere dette potensialet», heter det i meldingen.

Dropper ikke Utsira Nord

I en annen melding skriver Å Energi at partnerne i Nordvegen Vind, Å Energi og Corio, går videre med sitt samarbeid for å levere søknad om flytende havvind på Utsira Nord.

– På tross av utsettelser i søknadsprosessen, planlegger vi å levere en konkurransedyktig søknad i tråd med utlysningskriteriene, sier Atle Knudsen, konserndirektør for ny Industri i Å Energi.