å energi
Arkivfoto: Å Energi

Etablerer gulv for utbytte de kommende fire årene.

Å Energis gjeldende utbyttepolitikk er utdeling av 70 prosent av majoritetens andel av underliggende resultat etter skatt. Ekstraordinære gevinster/tap holdes i utgangspunktet utenfor beregningen.

Grunnlag for utbytte er basert på resultat to år tilbake. Styret skal gi en årlig prognose for et nedre gulv for utbytte for den kommende fireårsperioden.

Styrets prognose for et nedre gulv for utbytte den kommende fireårsperioden er i dag tatt til orientering på dagens eiermøte, skriver selskapet i en børsmelding.

Prognosen for nedre gulv er som følger:

  • 2024:     NOK 1 083 mill.
  • 2025:     NOK 1 100 mill.
  • 2026:     NOK 1 200 mill.
  • 2027:     NOK 1 200 mill.

I tillegg kommer gjenstående andel 734 millioner kroner av tidligere vedtatt ekstraordinært utbytte i forbindelse med fusjonen. Dette beløpet utbetales til Agder-eierne med halvparten hver i 2024 og 2025.