kabel
Illustrasjonsfoto. Statnett

Nå har også kongen sagt nei.

  • Øyvind Zambrano Lie

Klagen fra NorthConnect på avslag på søknad om å få bygge en ny utenlandsforbindelse har i dag blitt behandlet av Kongen i statsråd. Klagen tas ikke til følge og avslaget fastholdes, skriver Olje- og energidepartementet i en melding.

Kabelen på 1400 MW var planlagt mellom Skottland og Sima innerst i Hardangerfjorden.

Det var i mars i år at regjeringen fattet vedtak om avslag på konsesjonssøknaden om bygging og drift av NorthConnect-kabelen.

Da la regjeringen vekt på begrensninger i nettkapasitet mellom nordlige og sørlige landsdeler, usikkerheten ved og konsekvensene av økt eksponering av det norske kraftsystemet mot energisystemer i andre land samt store endringer som pågår i det norske og europeiske energisystemet og kraftmarkedet.