boliden odda
Boliden Odda i Hardanger produserer sink, aluminiumfluorid, svovelsyre og anhydritt. Foto: Boliden

RME gir Boliden Odda AS overtredelsesgebyr på 5 millioner kroner for brudd på forbudet mot markedsmanipulasjon i oktober 2021.

– Veldig forenklet kan du si at Boliden Odda AS har tilbudt et produkt i kraftmarkedet som de ikke var i stand til å levere. Det er ikke lov. I tillegg – når de da ble klar over at de ikke kunne levere, så justerte de opp prisen – for på den måten å unngå å bli bedt om å innfri sine forpliktelser, sier direktør for Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE, Tore Langset, i en pressemelding.

Bolidens adferd har ifølge RME også redusert inntjeningen til andre aktører i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM), men RME oppfatter ikke at Boliden har handlet i vinnings hensikt.

Selskapet begrunner hendelsen med at personen som la inn budet for uke 40 ikke var kjent med en vedlikeholdsstans på tidspunktet da budet ble gitt. Videre var ikke personen som la inn budet for uke 42 kjent, med at den planlagte vedlikeholdsstansen var forlenget til perioden budet gjaldt.

Boliden oppdaget dette etter at fristen for å korrigere RKOM-budet var ute. Budprisen ble derfor økt for å unngå at budet ble akseptert.

Volumet på 30 MW som Boliden tilbød i regulerkraftmarkedet var reelt sett ikke tilgjengelig, da selskapet i realiteten ikke kunne levere dette volumet siden de ikke kunne regulere ned. Da volumet ikke var tilgjengelig, burde budet vært kansellert, påpeker RME.

Aktørenes budgivning skal reflektere de fundamentale forholdene i markedet, og budene skal være reelle. Dette innebærer at de skal representere et reelt kjøps- eller salgsønske. Ved å øke prisen ved budgivning i regulerkraftmarkedet med det formål å unngå at budet aktiveres, i stedet for å melde fra til Statnett, mener RME at selskapet hadde til hensikt å gi Statnett uriktige signaler om tilbud og pris i dette markedet.