Tokke
Maskinsalen i Tokke kraftverk. Illustrasjonsfoto: Statkraft

Elektrisitetsnæringen hadde et samlet årsresultat på 52 milliarder kroner i 2022, 52 prosent høyere enn i 2021.

Rettet versjon klokka 12.42 29. november. SSB meldte først feilaktig at vannkraftprodusentene hadde den største prosentvise økningen i årsresultatene, men det stemmer ikke. Prosenttallet for økningen stemte heller ikke, og er endret, på bakgrunn av muntlige opplysninger fra SSB. SSB opplyser til Energiteknikk at de snart publiserer korrekt versjon på sin nettside.

Driftsinntektene for elektrisitetsnæringen samlet økte med 66 prosent, mens driftskostnadene økte med 56 prosent, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en melding.

Årsresultatet for elektrisitetsnæringen samlet, kalt «Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet» i SSBs statistikk, endte på 52,3 milliarder kroner.

Driftsinntektene økte med 66,4 prosent fra 2021 til 2022, til 381 milliarder kroner. Driftskostnadene økte med 55,6 prosent til 253 milliarder kroner. Driftsresultatet ble 128 milliarder kroner, og økte med 92,5 prosent.

Utviklingen er drevet av de økte markedsprisene for elektrisk kraft i 2022.

– Prisøkningene påvirker både inntektene og kostnadene, sier seniorrådgiver Tom Jonas Billit i SSB i meldingen.

Vannkraften økte

Økningen var på 73 milliarder kroner, eller 67,9 prosent fra 2021. Driftskostnadene økte med 42,7 prosent, til 75 milliarder kroner.

Vannkraftprodusentene hadde ifølge SSB en økning i årsresultat på 42,9 prosent*, til over 36 milliarder kroner. Som for 2021, var det også denne grupperingen som hadde størst beløp i avsatt utbytte, med nesten 19 milliarder kroner, en økning på 33 prosent i forhold til 2021.

Godt år for vindkraften

Vindkraftprodusentene fortsetter å øke sine inntekter og mer enn doblet sine inntekter i 2022, til 7,7 milliarder kroner. Denne næringsgruppen hadde også en dobling av inntekter fra 2020 til 2021. Årsresultat økte også med nesten 40 prosent, til 1,4 milliarder kroner.

Vindkraftrelaterte investeringer fortsatte å falle i 2022 og var på mindre enn 20 prosent av investeringsbeløpet i 2021. Samlet ble det investert litt over 1 milliard i denne typen kraftverk i 2022, ifølge SSB.

Dobling for nettselskapene

Nettselskapene økte sine driftsinntekter med nesten 14 prosent til over 34 milliarder kroner i 2022, mens driftskostnadene økte kun med 4,5 prosent til 27 milliarder kroner. Årsresultatet ble omtrent doblet, fra 2,3 milliarder kroner i 2021 til nesten 5 milliarder kroner i 2022

Selskapene som selger strøm til sluttbrukere («’Handel med elektrisitet» i SSBs statistikk) økte driftsinntektene med 83 prosent til 134 milliarder kroner. Driftskostnadene økte også med 83 prosent, sammenlignet med 2021, til 131 milliarder i 2022. Samlet årsresultat økte fra 2,3 milliarder kroner til 3,8 milliarder kroner i 2022. Avsatt til utbytte ble også økt fra 631 millioner kroner i 2021 til 743 millioner kroner i 2022.

– Det ble avsatt et høyere beløp til utbytte i 2020 (1,7 milliarder kroner), så de siste årenes høye priser har ikke medført en utbyttefest for strømsalgsskapene, sier Billit.

Best for statlige selskaper

Det er statlig eide foretak i elektrisitetsnæringen som hadde den største prosentvise økningen i årsresultat i 2022, som det også var i 2021, skriver SSB.

Statlig eide foretak økte driftsinntektene med 85 prosent til 94 milliarder kroner, mens driftskostnadene økte med 44 prosent til 45 milliarder kroner. Avsatt utbytte økte med 24 prosent sammenlignet med 2021, til over 10 milliarder kroner.

Foretak eid av fylker og kommuner økte driftsinntektene med 62 prosent til 177 milliarder kroner. Driftskostnadene økte med 45 prosent til 112 milliarder. Årsresultatet økte med 26 prosent til nesten 21 milliarder, sammenlignet med 2021. Tilsvarende økte også beløpet til avsatt utbytte med 55 prosent til over 9 milliarder kroner, sammenlignet med 2021.

For de privateide foretakene er det nær uendret beløp avsatt til utbytte i 2022, sammenlignet med 2021 (underkant av 3 milliarder kroner). Driftsinntektene økte med 82 prosent fra 2021, til 110 milliarder i 2022. Driftskostnadene økte med over 77 prosent til nesten 96 milliarder i 2022.

Mindre innkjøp

Innkjøp av varige driftsmidler ble redusert med nesten 23 prosent fra 2021, til omtrent 23 milliarder kroner i 2022.

– Reduserte investeringer er en trend som har vært de siste årene for flere kategorier driftsmidler i elektrisitetsnæringen, sier seniorrådgiver Tom Jonas Billit.