gjørv
Alexandra Bech Gjørv har siden 2016 vært konsernsjef i SINTEF. Nå blir hun også styreleder i Statkraft. Foto: SINTEF/Geir Mogen

Alexandra Bech Gjørv er valgt som ny styreleder i Statkraft, og skal lede arbeidet med å finne ny konsernsjef.

Alexandra Bech Gjørv er konsernsjef i SINTEF og har lang ledererfaring fra Hydro og Equinor. Hun er jurist og har jobbet i flere advokatfirmaer i Norge og USA. Gjørv har vært styreleder og -medlem i en rekke utenlandske og norske industri- og energiselskaper som Hafslund, Eidsiva Energi, Technip, Norske Skog og Schibsted, skriver Statkraft i en pressemelding. Gjørv ledet den uavhengige 22. juli-kommisjonen.

Gjørv etterfølger Thorhild Widvey som etter eget ønske nå trer ut av styret og styreledervervet. Widvey har vært styreleder i selskapet siden 2016. De planlagte endringene i ledelsen av styret i Statkraft er fremskyndet i forbindelse med ansettelsen av en etterfølger til Christian Rynning-Tønnesen, som tidligere i høst informerte styret om at han ønsker å slutte som konsernsjef i Statkraft AS etter snart 14 år. Gjørv vil dermed lede styrets arbeid med å ansette en ny konsernsjef.

Lars Røsæg blir nytt styremedlem. Han er investeringspartner i investeringsselskapet Salvesen & Thams, har bred erfaring fra topplederstillinger innenfor økonomi og strategi i norske industriselskaper og var inntil nylig viseadministrerende direktør i Yara.

Nestleder Peter Mellbye trer ut av styret og Ingelise Arntsen er valgt som ny nestleder. Hun leder i dag styrets revisjonsutvalg og har vært styremedlem i Statkraft siden 2017.

Styret i Statkraft består pr 30. november 2023 av:

  • Styreleder: Alexandra Bech Gjørv
  • Nestleder: Ingelise Arntsen
  • Mikael Lundin
  • Pål Erik Sjåtil
  • Marit Salte
  • Lars Røsæg
  • Marte Lind (ansattvalgt styremedlem)
  • Lars Mathisen (ansattvalgt styremedlem)
  • Thorbjørn Holøs (ansattvalgt styremedlem)