Keyserløkka
Illustrasjonsfoto: Thomas Bjørnflaten

Fra 6. november kan husholdningskunder av nærvarmeanlegg som baserer seg på strøm, søke om strømstønad for sine varmekjøp.

  • Øyvind Zambrano Lie

Ordningen skal kompensere husholdningene for høye nærvarmepriser, som følge av at nærvarmeleverandørene har hatt ekstra høye utgifter til strøm i sin varmeproduksjon, skriver Olje- og energidepartementet (OED) i en melding.

Husholdningskunder og boligselskaper som er tilknyttet nærvarmeanlegg som baserer seg på strøm, kan søke om å få utbetalt strømstønad for varmekjøp fra og med februar 2022. NVE åpner for å ta imot søknader fra 6. november.

Fjernvarmeanlegg som er underlagt prisregulering, varmesentraler som er omfattet av den ordinære strømstønadsordningen, og anlegg som i hovedsak benytter andre energibærere enn strøm, er ikke omfattet av ordningen.

For å unngå en ressurskrevende søknadsprosedyre vil alle nærvarmekunder få samme stønad per enhet (kWt) varme som er kjøpt. Det betyr at kundene blir kompensert ut ifra antall kWt varme kjøpt, ikke antall kWt strøm produsenten har brukt for å produsere varmen.

Fremtidig stønad vil beregnes ved temperaturkorrigering av det historiske forbruket. På denne måten vil det være tilstrekkelig med én søknadsrunde for de fleste kundene.

I budsjettet for 2023 er det bevilget 60 millioner kroner til ordningen. For 2024 er det foreslått en ytterligere bevilgning på 22,5 millioner kroner.

Første utbetaling vil skje i desember 2023. Øvrige utbetalinger vil skje kvartalsvis.