Illustrasjonsfoto: Agder Energi

RME stiller Statnett en rekke kritiske spørsmål om hva de gjør for å avbøte situasjonen.

I et brev til Statnett viser Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE til at det i lengre tid vært kjent at det vil komme mye nytt forbruk og at det vil være behov for store investeringer i transmisjonsnettet.

«Vi har oppfattet det slik at dere har satt tilknytningsstopp for forbruk over 1 MW flere steder i landet. RME har også klager fra forbrukskunder som nektes nettilknytning fordi det er begrenset kapasitet i transmisjonsnettet», skriver RME i brevet.

RME viser til at forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) § 3-2 slår fast at nettselskapene har en plikt til å planlegge, søke konsesjon for, og investere i nytt nettanlegg slik at uttakskunder kan tilknyttes, uten ugrunnet opphold. Nettselskapene har også en plikt til å legge frem en forsvarlig og veiledede tidsplan for den enkelte tilknytning.

Alvorlig

«Vi ser alvorlig på at uttakskunder ikke får tilknytning fordi det er manglende kapasitet i transmisjonsnettet. Vi ber derfor om en orientering fra Statnett om status for nettkapasiteten i Norge, og hvilke vurderinger dere gjør når dere får henvendelser om tilknytning», skriver RME.

RME ønsker å få en orientering i et møte med Statnett, hvor de ønsker å vite mer om:

  • Alle områder der de ikke kan tilknytte nye kunder over 1 MW uten å investere
  • Hvilke områder de ser at det kan bli fullt de neste 5 årene
  • I hvilke områder behovet for investeringer er størst/kapasiteten knappest
  • Hvilke tiltak de planlegger for å avbøte situasjonen. Der inngår tiltak på kort og lang sikt, i driften og andre tiltak.

RME vil også vite hvordan Statnett gjennomfører driftsmessig forsvarlig-vurderinger, hvordan de holder oversikt over tilknytningskøen, og hvordan de prioriterer hvilke tiltak som skal iverksettes for å redusere køen.