Stolpe
Foto: W. Carter/Wikimedia Commons

Kan få mulkt på 12.000 kroner per dag.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) fant brudd på krav til faktura eller rapporteringsplikten hos 58 av 75 kraftleverandører. Ni kraftleverandører har ikke rettet avvik, og vil motta varsel om tvangsmulkt fra RME, opplyser RME i en pressemelding.

RME vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt på 12.000 kr per virkedag fram til det ulovlige forholdet opphører.

RME opplyser at de ikke har funnet alvorlige brudd.

Dette er kraftleverandørene som har fått varsel om tvangsmulkt:

  • Motkraft AS
  • Austevoll Kraftlag AS
  • Strøyma AS
  • Nord-Salten Kraft AS
  • Meløy Energi AS
  • Varanger Kraftmarked AS
  • NordlysEnergi AS
  • Kraftriket AS
  • NorgesEnergi AS

Kilde: RME