Illustrasjonsfoto: Robert Sandell/Mostphotos

Men energiministeren kan ikke love at det ikke blir gitt samtykke til ekspropriasjon for å bygge Davvi vindkraftverk.

Hensynet til lokalsamfunn og lokale rettighetshavere, blant annet reindrift, friluftsliv og naturvern gjør at styret i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) har takket nei til forhandlinger med Grenselandet DA om grunneieravtale for Davvi vindkraftverk.

Grenselandet DA hadde invitert FeFo til forhandlinger om grunneieravtale for Davvi Vindkraftverk i Vuonjalrášša og Oarje Borgašgáisá i Lebesby kommune.

Styret begrunner også avgjørelsen med lojaliteten til formålet med opprettelsen av Finnmark Kraft AS, som var å sikre at lokalsamfunnets og reindriftens interesser ivaretas på en tilfredsstillende måte og at verdiskapingen kommer Finnmark til gode. «FeFo vil i den fasen vi er inne i, kun inngå minnelig avtale med Finnmark Kraft AS», skriver FeFo i en pressemelding.

Sikre lokal kontroll

FeFo tok initiativet til etableringen av Finnmark Kraft AS for å sikre lokal kontroll på vindkraftressursene og at verdiskapingen skulle komme Finnmark til gode. Lokal kontroll innebærer blant annet at reindriftens og lokalsamfunnets interesser ivaretas på en god måte. For å sikre dette fikk Finnmark Kraft AS enerett til å inngå grunneieravtale med FeFo for å utvikle, bygge og drifte vindkraftverk på Finnmarkseiendommen.

Avtalen har bidratt til færre søknader om konsesjoner for vindkraftverk i Finnmark, og til etableringer i tråd med FeFos ønsker, med lite konflikter og god dialog med rettighetshavere, ifølge FeFo.

Stor vindpark

FeFo ønsker at fremtidige prosjekter skal utvikles etter de samme føringer, til tross for økt press på arealene i Finnmark som følge av regjeringens presentasjon av kraft- og industriløftet for Finnmark i august i år.

Det er Grenselandet DA som har søkt konsesjon for Davvi Vindpark, som er planlagt med hele 800 MW og en årsproduksjon på 2,7 TWh. Selskapet er eid av energikonsernet St1 og Ny Energi.

Ba om tydelig avklaring

I et skriftlig spørsmål til energiminister Terje Aasland (Ap) ber Rødts Sofie Marhaug statsråden komme med en tydelig avklaring fra regjeringen på at det ikke er aktuelt å gjennomføre, eller tillate at kommunen gjennomfører, en ekspropriasjon for å la det bygges vindkraft mot Finnmarkseiendommens vilje.

En slik avklaring gir ikke Aasland i sitt svar:

«Olje- og energidepartementet har ingen slike saker til behandling per dags dato. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er førsteinstans i behandlingen av søknader om vindkraftproduksjon, herunder eventuelle søknader om samtykke til ekspropriasjon.

Jeg kan ikke konkludere på forhånd om utfallet av søknader som ikke foreligger hos departementet. Hver enkelt sak skal sikres en forsvarlig saksbehandling, og eventuelle problemstillinger vil først bli tatt stilling til i den konkrete saksbehandlingen», svarer energiministeren.