enerfin
Statkraft gjør stort oppkjøp i Spania. Foto: Enerfin

Betaler 21 milliarder kroner for engineering- og entreprenørselskap og sikrer seg mye ny kraftproduksjon.

Statkraft har inngått avtale om å kjøpe det spanske selskapet Elecnor Groups fornybarselskap Enerfin til en pris som tilsvarer en selskapsverdi 21 milliarder kroner, skriver selskapet i en pressemelding.

Kjøpesummen inkluderer gjeld og egenkapital, og gjennomføring er betinget av ordinære forbehold. Elecnor Group er ifølge Statkraft et ledende spansk engineering- og entreprenørselskap.

Enerfin er ifølge Statkraft et solid, veldrevet selskap med en svært kompetent organisasjon og en attraktiv portefølje som passer svært godt med Statkrafts nåværende aktiviteter.

Kjøpet av Enerfin øker Statkrafts installerte effekt for vindkraft i drift og vind- og solkraft under bygging med 1.500 MW. I tillegg øker porteføljen av nye prosjekter betydelig.

Kjøpet plasserer Statkraft blant de ti største vindkraftprodusentene i Spania, og passer godt med selskapets omfattende solkraftportefølje i landet. Kjøpet gjør også Statkraft til en av de tre største vindkraftprodusentene i Brasil, med mer enn 1500 MW installert effekt i landet.

Enerfins portefølje inkluderer ifølge Statkraft store muligheter for oppgradering og forlenget levetid på vindparker, samt hybrid- og batterilagringsløsninger. Kjøpet gjør det også mulig med økte markedsaktiviteter.

Transaksjonen må godkjennes av myndighetene i de respektive landene, og forventes sluttført i løpet av første halvår 2024.

Enerfin har om lag 170 ansatte der de fleste er lokalisert i Madrid.