rynning-tønnesen
Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen I Statkraft legger nok en gang frem et solid kvartalsresultat. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Statkraft leverte solide resultater i tredje kvartal selv om kraftprisene var betydelig lavere.

 

Resultatene gjenspeiler særlig stor verdiskaping fra energidisponering og markedsaktiviteter. Statkraft fortsetter å levere på sin ambisiøse vekststrategi.

  • Netto driftsinntekter var 10,6 milliarder kroner i tredje kvartal 2023, ned fra 13,2 milliarder kroner i samme kvartal i fjor da energikrisen skapte ekstraordinære markedsforhold. Underliggende EBIT falt til 4,9 milliarder kroner (9,0 milliarder kroner), mens resultat etter skatt var 4,4 milliarder kroner (3,8).
  • Normaliseringen av energimarkedene fortsatte, og det var våtere værforhold, noe som medførte at kraftprisene falt 84 prosent i Norden og 76 prosent i Tyskland sammenlignet med de ekstraordinært høye prisene i samme kvartal i fjor.
  • Statkraft inngikk flere langsiktige kraftsalgsavtaler, blant annet med AstraZeneca i Sverige.
  • Statkraft fortsetter å trappe opp prosjektaktivitetene for å nå ambisjonen om å bygge 2500-3000 MW fornybar energi årlig fra 2025, økende til rundt 4000 MW innen 2030. Den nåværende utviklingstakten er 1000 MW per år.

–Statkraft leverte likevel stabil drift

– Markedsforholdene endret seg betraktelig fra de ekstreme prisene i tredje kvartal i fjor, da de var drevet av energikrise og krig i Ukraina. Statkraft leverte likevel stabil drift, verdiskapende energidisponering og lønnsomme markedsaktiviteter, som alle bidro til å opprettholde solide resultater tross mye lavere priser, sier Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Den gjennomsnittlige systemprisen i Norden var 28 euro/MWh i kvartalet, ned 149 euro/MWh fra de ekstraordinære prisene i tredje kvartal 2022, og ned 28 euro/MWh fra andre kvartal 2023. Prisforskjellen mellom prisområdene i Norge har falt i 2023, men det sørvestlige prisområdet (NO2) opplevde fortsatt høyere priser enn resten av landet.

Markedene ble primært påvirket av en betydelig bedret energibalanse i Europa etter hvert som gasslagrene har økt, ny fornybar kraftproduksjon har kommet i drift, og vått vær har fylt de nordiske vannmagasinene. Magasinfyllingen i Norden var 100 prosent av medianen ved utgangen av september, og er nå 99,3 prosent av medianen, tilsvarende 81.2 prosent av full kapasitet.

Norden var viktigste bidragsyter

Underliggende EBIT falt til 4,9 milliarder kroner, inklusive negative verdiendringer på innebygde derivater på 0,9 milliarder kroner. Dette ble delvis motvirket av betydelig større sikringseffekter for den nordiske kraftproduksjonen og høyere produksjon i de norske vannkraftverkene.

Driftskostnadene steg, hovedsakelig på grunn av økt forretningsutvikling i Europa, Internasjonal og Nye teknologier, høyere it-kostnader, samt valutaeffekter som følge av svekkelsen av kronen (NOK) og et høyere antall ansatte etter hvert som selskapet skalerer opp organisasjonen for å støtte veksten.

Forretningsområdet Norden var viktigste bidragsyter til resultatene tross betydelig lavere kraftpriser enn i fjor. Også Marked leverte sterke resultater i kvartalet, primært knyttet til origination-aktivitetene.

Resultat etter skatt på på 4,4 milliarder kroner 

Statkraft rapporterte et resultat før skatt på 5,9 milliarder kroner, inklusive netto finansposter på 2,1 milliarder kroner. Netto finansposter inkluderer positive valutaeffekter, primært knyttet til sterkere krone mot euro, pund og dollar. Resultat etter skatt var 4,4 milliarder kroner.

Statkraft har en bred portefølje av vann-, vind-, sol- og batteriprosjekter under utvikling, hovedsakelig i Norden og Europa. Statkraft kjøpte en sol- og vindutviklingsportefølje i Irland på 758 MW, og tok beslutning om å investere i solprosjektet Clonfad (176 MW) i Irland og nettstabiliseringsprosjektet Swansea (69 MW) i Storbritannia. Statkraft kjøpte også 39 vindparker i Tyskland og Frankrike med en installert effekt på 337 MW og et betydelig potensial for oppgradering og forlenget levetid.

Vil bidra til nullutslippssamfunnet

– Verden trenger mer fornybar energi nå, mer enn noen gang. Vi arbeider derfor hardt for å opprettholde og utvikle våre fleksible vannkraftverk samtidig som vi trapper opp vår satsing på vind på land, havvind, sol og batterier. Det er vårt bidrag til å sikre fremtidens nullutslippssamfunn, sier Rynning-Tønnesen.

Statkraft fortsetter også selskapets ambisiøse arbeid for å øke den installerte effekten på dagens vannkraftverk i Norge. Frem mot 2030 vil Statkraft doble reinvesteringene og vedlikeholdet i vannkraften til fire milliarder kroner årlig, og starte arbeidet med fem store effektoppgraderinger. Ambisjonen er å øke den installerte effekten med 1500-2500 MW. Tre av prosjektene vi vurderer er Mauranger, Aura og Alta.

Statkraft kjøpte i oktober to svenske selskaper som utviklinger vindkraftprosjekter. Mesteparten av porteføljen består av prosjekter i en veldig tidlig fase, med et samlet potensial på 16-17.000 MW vindkraft på land og inntil 21.000 MW på havvind i svenske farvann. Statkraft kjøpte dessuten Södras aksjer i Silva Green Fuel, og søker nå etter en ny partner for å utvikle teknologien for avansert biodrivstoff videre.Statkraft med solid resultat tross lavere kraftpriser