havvind
Illustrasjonsfoto: Ørsted

Statnett styrker sitt samarbeid med fem TSOer rundt Nordsjøen for å vurdere mulige hybride nettløsninger for havvind.

– Ved å gjøre dette bygger vi opp en portefølje av mulige valg for framtidige politiske beslutninger, sier Håkon Borgen, konserndirektør i Statnett, i en pressemelding.

Tidligere i år fikk Statnett i oppdrag av Olje- og energidepartementet å vurdere potensielle hybride nettløsninger for havvindproduksjon i område Sørvest F i Nordsjøen.

Bred portefølje

Evaluering og vurdering av tekniske, økonomiske, markedsmessige og regulatoriske aspekter ved alternative nettløsninger vil kreve samarbeid med andre transmisjonssystemoperatører (TSO) rundt Nordsjøen.

For å legge til rette for slikt samarbeid, vil Statnett inngå utredningsavtaler («Memorandum of Understanding») med sine søsterselskaper Elia (Belgia), TenneT (Tyskland), Amprion (Tyskland), Energinet (Danmark) og National Grid Venture (Storbritannia). Utredningsavtalene vil bli inngått i løpet av fjerde kvartal 2023.

– Ved å utrede en bred portefølje av mulige nettløsninger med andre TSOer, sørger vi for at Statnett er bedre forberedt på sine roller offshore, samtidig som det gir et bedre grunnlag for norske myndigheter når de på et senere tidspunkt skal identifisere de beste løsningene for havnett, sier Borgen.

2025

Avhengig av regjeringens beslutning om produksjonskapasitet og nettløsning for Sørvest F 2025-utlysningen og framtidige utlysninger, kan en eller flere hybridforbindelser bli vurdert bygget.

Hvis slike løsninger blir valgt og godkjent av regjeringen, er det ventet at Statnett vil bygge og eie hybride mellomlandsforbindelser for havvind. Regjeringen har fra før gitt Statnett ansvaret for systemdrift og planlegging av havnettet.