ringhals
Anvendt atombrensel i Ringhals kjernekraftverk. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Det kan trengs ny kjernekraft tilsvarende ti storskala reaktorer fram til 2045, ifølge den svenske regjeringen.

Den svenske regjeringen lanserte torsdag et veikart for ny kjernekraft i Sverige.

Den nye politikken skal legge til rette for at ny kjernekraft med en samlet effekt på minst 2500 MW er på plass senest i 2035. Dette tilsvarer ifølge de svenske politikerne to storskala reaktorer.

Videre skal det bli en «massiv utvidelse» av ny kjernekraft innen 2045.

«Gitt de langsiktige behovene for fossilfri strøm frem til 2045, trengs det en utvidelse som for eksempel kan tilsvare ti nye storskala reaktorer. Nøyaktig mengde og type reaktorer som trengs avhenger av flere ting, blant annet behov og utbyggingstakt i elektrisitetssystemet, teknologisk utvikling, og hvor i landet nytt forbruk og produksjon er lokalisert», skriver den svenske regjeringen i en pressemelding.

En velfungerende kjernereaktor kan ha en kapasitetsfaktor på minst 90 prosent. Med en slik kapasitetsfaktor ville 2500 MW kjernekraft gitt en årsproduksjon på snaut 20 TWh.

Vil bli ledende atomkraftnasjon

Fra før er det kjent at Sverige ikke bare vil satse på storskala atomokraft, men at de også har åpnet for mindre kjernekraftverk.

Det trekkes fram at stabil tilgang på fossilfri strøm til konkurransedyktige priser er en viktig forutsetning for Sveriges konkurranseevne. Samtidig må strømproduksjonen dobles innen 25 år for at samfunnet skal klare elektrifiseringen.

– Sverige legger grunnlaget for å bli en ledende atomkraftnasjon igjen og en maktfaktor for den grønne omstillingen i Vesten, sier energi- og industriminister Ebba Busch.

Staten skal avlaste risiko

Regjeringen oppnevner en kjernekraftkoordinator som skal støtte arbeidet med å fjerne hindringer, legge til rette for og fremme ny kjernekraft. I tillegg skal koordinator identifisere behov for tilleggstiltak.

Videre skal statens finansielle ansvar tydeliggjøres gjennom en risikodelingsmodell. Nå belønnes utbyggingen av kjernekraft med risikotaking over lange perioder. Regjeringen har tidligere foreslått at det innføres statlige kredittgarantier for 400 milliarder for kjernekraft.

«Regjeringen vurderer imidlertid at de statlige kredittgarantiene alene ikke vil være nok til å stimulere til ny produksjon. For å styrke forholdene og gi ytterligere insentiver til å investere i kjernekraft, må en utreder foreslå en risikodelings- og finansieringsmodell der staten deler risikoen», melder den svenske regjeringen.