nyhavna
Først må det søkes etter kabler før boringen kan sette i gang. Fra venstre: Martin Stordalmo og anleggsleder Håvard Grandetrø i Båsum boring, Magnus Woll Bjartnes prosjektutvikler i Statkraft Varme AS og rådgiver i Asplan Viak Johanne Stålberg.

I den nye bydelen Nyhavna i Trondheim undersøker Statkraft Varme om fjellet egner seg for sesonglagring av varme.

  • Mona Kvåle

– Det ligger høyspentkabler i bakken, og vi må først forsikre oss om at vi ikke treffer noen av dem når vi skal i gang med boringen, forklarer Magnus Woll Bjartnes, prosjektutvikler i Statkraft Varme AS.

Et par steinkast unna er anleggsleder Håvard Grandetrø og Martin Stordalmo i Båsum boring i full gang med måleutstyret.

– Dette her er et stort prosjekt. Vi skal bore fem testbrønner på 250 meters dybde, forteller Grandetrø.

Ny klimanøytral bydel

Det gamle industriområdet Nyhavna i Trondheim skal forvandles til en ny bydel uten utslipp i et livsløpsperspektiv. Det har byens politikere vedtatt.

– Dette prosjektet kan være med å sørge for at Nyhavna når de vedtatte klimamålene. Berget vil fungere som et batteri, men i motsetning til strøm er det vann som skal transportere energien, sier prosjektlederen i Statkraft Varme.

nyhavna
Magnus Woll Bjartnes, prosjektutvikler i Statkraft Varme AS. Foto: Mona Kvåle

Overskudd av varme

Bakgrunnen for prosjektet er at Statkraft Varmes fjernvarmesystem om sommeren har et overskudd av varme, mens det på de kaldeste dagene i året må suppleres med energi fra andre kilder for å dekke behovet til byens borgere.

Det store spørsmålet er om sommervarme fra avfallsforbrenningen på Heggstadmyra på Heimdal kan lagres i berget og brukes til å varme opp den nye bydelen Nyhavna om vinteren.

Det skal dette treårige pilotprosjektet forhåpentligvis finne ut av.

Et enormt varmebatteri

Kan berget fungere som et enormt varmebatteri? Ja, mener ekspertisen, og sånn skal det skje:

– Tanken er at brønnene skal varmes opp med vann fra vårt høytempererte fjernvarmenett om sommeren. Varmeoverføringen vil skje via egnede kollektorslanger. Vannet skal varme opp berget, og om vinteren, når kulda kommer, skal kaldt vann pumpes ned for oppvarming. Vannet som pumpes opp igjen, skal igjen gå inn i et lavtemperert fjernvarmenett, som skal bygges ut på Nyhavna, forklarer Statkraft Varmes prosjektleder.

johanne stålberg
Rådgiver i Asplan Viak Johanne Stålberg. Foto: Mona Kvåle

Termisk testing

I høst skal Asplan Viak gjøre termisk testing av berget for å se hvor godt det klarer å holde på varme. Men først skal fem nye brønner på 250 meter bores.

To brønner ble boret for et par år tilbake, og rådgiver i Asplan Viak Johanne Stålberg er optimistisk:

– Jeg har god tro på prosjektet. Vi skal i høst utføre termiske responstester for å finne parameter for dimensjoneringen. Når brønnene er boret, skal vi tilføre berget varme, for å se om den blir værende eller om den forsvinner med grunnvannsstrømmer som kan finnes i berget, sier hun.

Holder slangene?

Til våren er flere andre tester planlagt.

– Det er flere ting som vi må teste. Det ene er om slangene tåler så varmt vann. Dette har blitt testet på lab, men ikke i felten, sier Bjartnes i Statkraft Varme AS.

Varmelagring i berg er i seg selv ikke nytt. Det har blitt gjort før. Men aldri før på denne måten:

– Det er kombinasjonen som er unik. Dette blir en utvidet del av fjernvarmenettet, og skal også kombineres med en sjøvarmepumpe.

nyhavna brønn
Det skal nå bores fem nye brønner ved siden av de eksisterende to. Foto: Mona Kvåle

Uviss kostnad

– Hvor mye vil en slik utvidelse av fjernvarmenettet koste?

– Det har vi ennå ikke gjort noen kostnadsestimat av. Dette er et pilotprosjekt, og det vil bli behov for å utvikle nye forretningsmodeller og samarbeidsformer for framtidens energisystem.

Derfor er også forskningsmiljøene sterkt representert i dette prosjektet gjennom NTNU, SINTEF og FME ZEN. Prosjektet støttes også av Enova.

Og for dere som lurer: Nei, det lå ingen kabler i veien for gutta fra Båsum boring. Så nå er det bare å sette i gang.

nyhavna solnedgang
I dette havneområdet skal det bygges en ny klimanøytral bydel. Foto: Mona Kvåle

Fakta om prosjektet

Budsjett: 16 millioner

Varighet: 3 år

Deltakere. Nyhavna Utvikling, Trondheim kommune, Muovitech AS, Dora Eiendom AS, Bane Nor Eiendom As, NTNU og Statkraft

Prosjektet samhandler med FME ZEN og Sintef Energi på utvikling av forsyningssystem for varme og kjøling.

Utbyggingen vil omfatte 340.000 kvadratmeter fordelt mellom næring og bolig.

Fjellet varmes av vann som er 90- 95 grader.