stortinget
Foto: Øyvind Zambrano Lie

Effektiv skattesats blir 25 prosent, og det kan utbetales negativ grunnrenteinntekt.

Regjeringen la tidligere i høst frem et forslag for Stortinget om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft. Etter forhandlinger i Stortinget har man samlet et bredt flertall for rammene for innføringen av en slik ny skatt. Enigheten består av partiene Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti, går det fram i en pressemelding fra partiene.

Effektiv skattesats settes til 25 prosent, og ikke 35 prosent, slik regjeringen opprinnelig foreslo.

For nye kraftanlegg innføres det en utbetalingsordning for negativ grunnrenteinntekt når de blir satt i drift og Skatteetaten har gjennomført kontroll av fastsatt skatt. I mellomtiden fremføres negativ grunnrenteinntekt med rente. Innføringen forutsetter ESAs godkjennelse av ordningen.

For eksisterende kraftanlegg gis inngangsverdien et påslag på 40 prosent i forhold til regjeringens opprinnelige forslag. Inngangsverdien kan likevel ikke være høyere enn 85 prosent av historisk kostnad for investeringene. Inngangsverdien skrives av lineært mot grunnrenteskatten over 5 år.

Forliket innebærer ikke endringer i produksjonsavgiften.

– Regjeringens forslag gikk for langt i skatteskjerpende retning, og vi er glade for at vi nå har sikret et opplegg som legger til rette for mer fornybar energi, og som vi tror vil bli tatt godt imot av næringslivet, sier Venstres Sveinung Rotevatn.

– KrF er fornøyd med at regjeringspartiene har lyttet til våre innspill om å bedre ivareta eksisterende anlegg og sørge for utbetalinger av negativ grunnrenteinntekt, sier Kjell Ingolf Ropstad i KrF.