havvind
Illustrasjonsfoto: Michael Halberg/Mostphotos

EØS-tilsynet (ESA) har i dag godkjent støtte til drift av et prosjektområde for havvind i Sørlige Nordsjø II.

Norske myndigheter notifiserte ESA i desember 2023 om planlagt støtte til havvindprodusentene på første fase av Sørlige Nordsjø II.

Støtten vil ha form som en toveis differansekontrakt. Det vil si at staten betaler differansen dersom markedsprisen er lavere enn støttemottakers tilbudspris, samt at staten mottar differansen dersom markedsprisen er høyere enn tilbudsprisen.

Støttemottaker og støtteintensitet vil bli fastsatt gjennom en konkurranseprosess. Interesserte søkere må først kvalifisere seg for å delta i konkurransen. Støtten vil bli gitt til den av de kvalifiserte budgivere som tilbyr den laveste prisen målt i norske kroner per kWh.

Olje- og energidepartementet vil være tildeler av støtten, og ordningen vil ha en budsjettramme på 23 milliarder kroner.

Etter dialog mellom ESA og norske myndigheter er ordningen godkjent i samsvar med Europakommisjonens midlertidige krise- og overgangsrammeverk for statsstøtte, skriver ESA i en pressemelding.