I dagens nett med igangsatte nettforsterkningstiltak er det kapasitet ca. 200 MW produksjon fra nye solkraftverk i Innlandet. Foto: Glitre Nett

Eltilsynet i Agder har registrert brann i solcelleanlegg og oppdaget en rekke feil og mangler i kontroller med slike anlegg.

Avdelingsleder Magne Håland hos Glitre Nett AS, som også er ansvarlig for Det lokale eltilsyn (DLE) i regionen, forteller til Energiteknikk at de har avdekket alarmerende mange feil og avvik på solcelleanlegg under kontroller både i år og i fjor.

I fjor avdekket tilsynet feil og mangler på 94 av 124 nye solcelleanlegg i regionen. I år har de kontrollert 152 nye anlegg, der de fant feil på 96 anlegg. Til sammen på de to årene, gir det en feilprosent på tett oppunder 70 prosent.

Alarmerende

– De fleste av disse registrerte avvikene er i den laveste av tre kategorier, der mangelen dreier seg om feil merking eller manglende dikumentasjon. Men det er alarmerende mange registrerte feil også i de to alvorligste kategoriene, der feielen kan føre til skade på materiell, brann eller i verste fall tap av menneskelig, sier Håland.

Derfor har Glitre Nett startet en serie kurs nå i desember for faglige ledere, saksbehandlere og montører hos installatørene i sitt område for å gjennomgå regler og fagmessig utførelse av solcelleinstallasjoner.

Bevisstgjøring

– Vi ønsker økt elsikkerhet rundt solcelleanlegg som monteres, og bevisstgjøring rundt det ansvar som installatørene har knyttet til både materiell og montasje, understreker Håland.

– Samfunnet elektrifiseres i et raskere tempo enn tidligere, og veksten i antall solcelleanlegg er et eksempel på dette. Det er bare registrerte elektroforetak som tilfredsstiller kravene som settes som kan tilby og utføre elektrisk installasjon av solcelleanlegg, understreker Magne Håland. Han legger til at det elektriske anlegget i et solcelleanlegg vil være alt av elektriske koblinger og sammenkoblinger, kabling, legging av tilførsler og montasje av inverter og ellers alt som vil være en del av det elektriske anlegget. Dette arbeidet skal utføres av kvalifisert personell, det vil si personer med relevant fagbrev innen elektrofaget.

Økt med 77 prosent

I Agder har veksten i antall kunder med solcelleanlegg som skal levere strøm inn på det lokale strømnettet økt med vel 77 prosent siden nyttår

– Vi har nå registrert ca. 3350 anlegg i vårt område her i sør. Det er også flere nye tilbydere i markedet som både selger og installerer solcelleanlegg, og da er det viktig å minne om de forskriftskrav som gjelder for de som bygger solcelleanlegg, sier Håland.

Sjekk kapasiteten

De som vurderer å anskaffe seg solcelleanlegg må sjekke hvilken kapasitet det er i strømnettet der de bor, med tanke på hva som kan leveres inn i nettet. Ønsker kunden å installere et stort anlegg, for eksempel 20 kW, må kunde eller installatør ta kontakt med nettselskapet for å få avklart om det er begrensninger i strømnettet på den aktuelle adressen.

– De aller fleste solcelleanlegg blir tilknyttet strømnettet uten problemer, og får levert inn strøm kunden ikke bruker selv. Men i noen tilfeller må linjenettet forsterkes både med ny nettstasjon og nye linjer, og dette tar noe tid, avslutter Magne Håland.