statnett
Illustrasjonsfoto: Stanett

Men NVE venter perioder med høye priser.

NVEs analyser viser at ressurssituasjonen før vinteren er god, og direktoratet ser ingen fare for energiknapphet denne vinteren.

– Ved inngangen til vinteren er kraftsituasjonen god. Vi forventer likevel perioder med høyere kraftpriser enn det vi har vært vant med historisk, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg, i en melding.

Det har i høst vært kaldere enn normalt, og forbruket har økt. Samtidig har det vært mindre nedbør enn gjennomsnittet de siste ukene, og mye har kommet som snø. I en slik kuldeperiode er det normalt at fyllingsgraden gradvis minker.

Gassprisene er fortsatt høye sammenliknet med de historiske prisene, noe som bidrar til krafteksport fra Norge, skriver NVE.

Lavere enn medianen

Etter store nedbørsmengder gjennom høsten var magasinfyllingen i hele Norge høy ved inngangen til vinteren. De siste ukene har det vært høy kraftproduksjon og nedgang i magasinfyllingen.

– Akkurat nå er fyllingsgraden lavere enn medianen for de siste 20 årene. Ifølge våre analyser vil magasinfyllingen trolig ligge under historisk median gjennom vinteren, men analysen viser ingen fare for energiknapphet, sier Nordberg.

– Det er ingen dramatikk i at magasinnivåene er under medianen nå. Per definisjon ligger halvparten av årene under og halvparten av årene over median, sier Nordberg.

Endret kraftsystem

Medianen for magasinfyllingen tar utgangspunkt i de siste 20 årene. I denne perioden har det skjedd endringer i kraftsystemet som påvirker produsentenes magasindisponering gjennom året. I dag har vi et flere mellomlandsforbindelser, større kraftoverskudd i Norge og mer vindkraftproduksjon i Norden enn før, skriver NVE.

Vindkraft bidrar med mye produksjon om vinteren, og flere mellomlandsforbindelser gir mulighet for mer import dersom det er behov for det. Derfor kan også kraftprodusentene i større grad utnytte fleksibiliteten i reguleringsmagasinene nå enn de hadde mulighet til for 20 år siden.

I dag har Norge i et gjennomsnittsår om lag 20 TWh høyere kraftproduksjon enn kraftforbruk. Dette kraftoverskuddet gir en tilsvarende høy netto eksport i et gjennomsnittsår, og påvirker også magasindisponeringen.

– Fyllingsgraden alene er ikke nok for å vurdere den samlede kraftsituasjonen for kommende vinter, siden vi har et annet kraftsystem i dag enn for 20 år siden, sier Nordberg.