mast
Illustrasjonsfoto. Øyvind Zambrano Lie

Regionalnettet har en reduksjon på 27 prosent i aktiverte investeringer fra 2021 til 2022.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har publisert den årlige oversikten over nøkkeltallene fra nettselskapene. Oversikten viser en nedgang i investeringene i transmisjon- og regionalnettet fra 2021 til 2022.

– Vi ser at investeringene spesielt i transmisjonsnettet er betydelig lavere i 2022 enn tidligere år, sier seksjonssjef ved seksjon for økonomisk regulering i RME Roar Amundsveen, i en melding fra RME.

– Investeringer i både transmisjon- og regionalnettet går i sykluser og vil gi naturlige svingninger i tallene. På disse nettnivåene tar det ofte flere år å bygge anleggene før de settes i drift. Statnett har for eksempel satt i drift to utenlandskabler de siste årene. Det er naturlig at man påfølgende år ser en reduksjon i anlegg som settes i drift, sier Amundsveen.

Nedgang

Tallene i RMEs rapport ser på utviklingen i fysiske overføringsanlegg og inkluderer ikke for eksempel investeringer i IKT.

Oversikten viser at reduksjonen i investeringene er størst i transmisjonsnettet med en nedgang på 62 prosent. Samtidig ser vi at anlegg under arbeid i 2022 er nesten på nivå med 2021.

I regionalnettet ser vi en reduksjon på 27 prosent i aktiverte investeringer fra 2021 til 2022. På dette nettnivået ser vi en økende verdi på anlegg under arbeid fra og med 2020. Siden 2020 er anlegg under arbeid økt med 66 prosent, skriver RME.

Jevn takt

I det lokale distribusjonsnett ser vi en jevn investeringstakt på nivå med årene 2019-2021 og en svak årlig økning i anlegg under arbeid.

Selv om vi ser en samlet reduksjon i investeringene, investeres det fortsatt nok til at verdien på det norske strømnettet øker. I 2022 var verdien på strømnettet 180 milliarder kroner, skriver RME.

162 milliarder kroner er finansiert av nettselskapene gjennom inntektsrammen. Det resterende er betalt av kundene som utløser investeringen, hovedsakelig i form av anleggsbidrag.