vike vardheim
På Nettkonferansen i Ålesund tirsdag måtte Statnetts konserndirektør for nett, Elisabeth Vike Vardheim, tåle hard kritikk for at de ikke var tidligere ute med å se behovet for nytt nett. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Men Statnett avviser at Nytt nett, en parallell til Nye veier, vil gjøre at kraftlinjene bygges raskere.

Nettkøen i alle deler av landet bare øker, og det gir krise for omstilling, for arbeidsplasser og for velferd, advarte Fornybar Norge-leder Åslaug Hagas da åpnet Nettkonferansen i Ålesund. – Dette er jo drama, sa Haga.

Senere på dagen ble situasjonen av andre beskrevet som en katastrofe.

Konserndirektør for nett i Statnett, Elisabeth Vike Vardheim, påpekte i sitt innlegg at det ikke er kun Statnett som kan klandres. Det er blant annet viktig med et godt samarbeid med de regionale netteierne om områdeplanene.

– Vi må være koordinerte, vi må samarbeide i prosjektfasen, vi må samordne beslutningsprosessene våre. Jeg skal ikke henge ut noen, men det er steder i regionale nettselskaper hvor vi nå står og venter at de skal bli ferdig med sine tiltak før vi klarer å utnytte vårt anlegg som er ferdigstilt i henhold til den planen vi opprinnelig hadde.

Vi i Statnett erkjenner veldig gjerne at vi har gått mye i ring, og at vi jobber for å komme ut av det å gå i ring. Svaret på det for oss er å bli flinke til å planlegge gjennom områdeplanene. Men vi er ikke alene om å gå i ring i denne bransjen, og det må vi faktisk slutte med, og faktisk jobbe samtidig og parallelt mot det målnettet vi er enige om, sa Vardheim.

Ikke til å forstå

Nettsjefen i Fredrikstad, Vidar Kristoffersen, tok da ordet, og snakket om at mangelen på nett hindrer industriutvikling i området.

– Jeg kan bare ikke fatte og forstå hvorfor investeringsbølgen ligger framfor oss, og ikke har vært der tidligere, når vi står i den situasjonen som vi gjør, sa Kristoffersen.

Vardheim svarte ved å påpeke at det på Østlandet er mangel på kraftproduksjon.

– Nett kan ikke løse alt alene. Vi roper også på kraftproduksjon. Jeg skjønner godt frustrasjonen din, men så må du også huske på at i 2018 var det knapt noen som helt så elektrifiseringsbølgen. Man melder seg på og sier at man skal ha strøm, men ser ikke at for å få til det, trenger vi ti-tolv år inkludert konsesjonsprosessen. Så ja, hvem er det som egentlig skulle tatt ansvar for det den gangen? Vel, vi er der vi er. Vi hadde kommet ned fra en investeringsbølge hvor vi hadde 7 milliarder per år og vi skulle ned på 3-4 milliarder, og det er det vi brekker oss opp fra nå. Jeg skjønner godt frustrasjonen din, jeg har ikke noen løsning på det annet enn at vi skal rope om mer nett. Men vi må også rope om mer kraftproduksjon, sa Vardheim.

Opprette Statnett-konkurrent

Daglig leder i Otera Infra, Aslak Andersen, kom med et forslag til å bedre situasjonen, nemlig å opprette et helt nytt statlig eid nettselskap, noe lignende som ble gjort i veisektoren med Nye veier.

andersen
Daglig leder i Otera Infra, Aslak Andersen, foreslo å opprette Statnett-konkurrenten Nytt nett. Foto: Øyvind Zambrano Lie

– Vi så et massivt skifte i innovasjonstakten og kontraktsformer da Nye veier ble etablert, både hos Nye veier, men også hos den eksisterende monopolisten, for alle ønsker å løpe like fort som konkurrenten. Det å prøve ut tiltak rundt Nytt nett eller Nye linjer, eller kall det hva du vil, for å få opp innovasjonstakten, kan være lurt. At ledelsen i Statnett virkelig har skjønt dette, det ser vi nå. Men det er en mastodont under ledelsen der vi har oppfattet litt forskjellig. Det er ikke alt som går 100 prosent i takt i et nettselskap, heller ikke i Statnett, og det å få opp farten og snu tankskipet, skal man kanskje ha en utfordrer til, sa Andersen.

Vil ha konkurransedynamikk

Overfor Energiteknikk understreker han at han ikke har detaljer om nøyaktig hvordan selskapet bør settes opp.

– Men konseptet Nye veier, som reduserte utbyggingen til veiutbygging med 17 prosent, økte innovasjonsgraden og økte et godt samarbeid med entreprenørene, og fikk også den gamle monopolisten til å endre seg. Dette konkurransekonseptet har jeg tro på. Ideen er å skape konkurransedynamikk.

– Men er veisektoren og nettsektoren sammenlignbar her, er det ikke vanskeligere og mer risikofullt å bygge linjer?

– Dette på planlegges. Men veiingrep gir ofte større samfunnsinnvirkninger enn linjebygging. Man har en vanvittig detaljert måte å bygge vei på i Norge, som Vegdirektoratet har bestemt, standarden for å bygge er mange hundre sider. Vi vet jo hvordan vi skal bygge linjer. Det å bruke entreprenørmarkedet kreativt tror jeg går fint. Jeg kaster opp noen baller for å se hva som skal til for å få farten opp. Jeg synes ikke vi møter fartsproblematikken nok som bransje, vi har ikke nok fart til å endre oss, sier Andersen.

Statnett ser ikke behovet

Elisabeth Vike Vardheim i Statnett ser ikke et behov for en ny statlig eid konkurrent som skal bygge linjer raskere, a la Nye veier i veisektoren.

– Mange av virkemidlene som Nye veier har, tar vi jo i bruk, og vil ta i bruk i enda større grad nå framover, med den investeringskurven vi ser foran oss. Jeg er usikker på hvor stor effekt det ville få. Vi lærer jo også av Nye veier, vi lærer av andre som har store utbyggingsporefjøler. Statnett har tross alt lagt en stor portefølje bak oss. Vi har lagt et solid fundament og gjort mange erfaringer allerede. Den erfaringen tar vi med oss videre.

Hun understreker også at situasjonen ikke dreier seg om Statnett alene.

– Når man bygger ledninger og stasjoner, er det ikke selve byggingen som tar så lang tid, det er jo hele prosessen opp til byggingen. Der har vi allerede tatt grep gjennom å planlegge bedre, gjennom områdeplanene, at vi har slått sammen kraftsystemutredningen med nettutviklingsplanen. Vi har en helt annen måte å planlegge på nå sammenlignet med bare for to år siden. Det er på hvordan vi planlegger våre tiltak at vi må korte inn, i tillegg til selvfølgelig konsesjonsprosessen. Den ligger jo litt utenfor vår kontroll, men gode planprosesser fra vår side kan bidra positivt til å forkorte konsesjonsprosessen.

– Vi planlegger bedre og har en sterkere og tydeligere dialog også med regionale og lokale myndigheter gjennom vårt planverk. Det vil jo også sannsynligvis bidra til å korte ned konsesjonsprosessen.

– Så du tror ikke det vil være fornuftig å opprette Nye linjer?

– Jeg kan ikke se at det skal løse noe akkurat nå, sier Vardheim.

Strekk i regionalnettsaget

Hun påpeker at med områdeplanene trengs enda mer aktive regionale netteiere.

– Du sa at det var et problem at enkelte regionale nettselskaper ikke blir ferdig i tide, og at det altså da ikke er Statnett det står på?

– Det vi ser i enkelte prosjekter rundt omkring i Norges land, og jeg har ikke lyst til å trekke fram prosjekter, er at de regionale nettselskapene ikke har beslutningsprosesser på plass, de har ikke ressurser på plass, og det gjør at vi kommer for sent i forhold til den planen vi avtalte opprinnelig. Så noen steder er vi ferdig, men må vente på å få full effekt av våre tiltak til ett år eller ett og et halvt år etter at vi er ferdig. Det er litt strekk i laget, og det tror jeg vi kan gjøre noe med.

– Hvor utbredt er det problemet?

– Jeg har ikke lyst til å gå i detaljl på det, for jeg har ikke lyst til å henge ut noen. Men det er ikke alle som er langt nok framme i skoene nå, og det trenger vi å være, sier Vardheim.