mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Nordisk energiaktiveringsmarked for tertiærreserver (mFRR) skal settes i drift den 3. desember 2024.

Idriftsettelsesdatoen for nordisk energiaktiveringsmarked for mFRR (mFRR EAM) er nå satt til 3. desember 2024. Fram mot dette vil de nordiske systemoperatørene øke samarbeidet med markedsaktørene for å sikre en god implementering av de nye mFRR EAM-produktene og dermed overgangen til automatisert balansering av det nordiske synkronområdet, skriver Statnett i en melding.

De neste årene vil innebære en stor omlegging av hvordan vi i Norden drifter kraftsystemet, og det er flere prosjekter som er avhengige av hverandre for å kunne settes i drift. Den planlagte lanseringen av flytbasert markedskobling i oktober 2024 er en forutsetning for Nordisk mFRR EAM (automatisk balansering), som igjen er en forutsetning for 15-minutters tidsoppløsning i energimarkedene i første kvartal 2025.

«I løpet av noen få måneder på høsten og vinteren 2024/25 vil vi ha gjennomført noen av de største endringene i driften av kraftsystemet noensinne», skriver Statnett.