Solceller
Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Regjeringen vil styrke kommunenes rolle i planlegging og utbygging av bakkemonterte solkraftanlegg.

Olje- og energidepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet foreslår endringer i energiloven og plan og bygningsloven ved etablering av konsesjonspliktige solkraftanlegg på land. Forslagene innebærer en endring i beslutningsprosessene og er hovedsakelig etter samme mønster som ble vedtatt for vindkraftanlegg i juni i år.

Hovedgrepet i forslaget er at det skal gjøres en overordnet avklaring av arealbruken etter plan- og bygningsloven gjennom områderegulering, før det kan gis konsesjon til solkraftanlegget etter energiloven. Dette skal gi mer forutsigbare rammer for utbygging av solkraft i et område. Konsesjonsbehandlingen videreføres som en helhetlig samfunnsøkonomisk avveining av alle fordeler og ulemper ved prosjektet.

Departementene ser fordeler med like regler på tvers av teknologiene, men høringen er viktig blant annet for å avdekke om det er særlige forhold som tilsier andre regler for solkraftanlegg.

«Det er langt mindre erfaring med solkraftanlegg enn det var for vindkraftanlegg da endringene for behandling av vindkraftanlegg ble vedtatt i sommer», påpeker regjeringen i en melding.

Det overordnede formålet med forslaget til lovendringer er å styrke kommunenes rolle i planlegging og utbygging av solkraft på land. Mål om effektive og ressursbesparende prosesser som bidrar til å redusere konfliktnivået, er viktige hensyn i forslaget, skriver regjeringen.