Frøytlandsfoss kraftverk
Byggingen av Frøytlandsfoss kraftverk i Fedavassdraget i Kvinesdal kommune startet høsten 2023. Foto: Å Energi

Å Energi-konsernet vil investere over 30 milliarder kroner i mer kraft og nett de neste ti årene.

Å Energi-konsernet har flere prosjekter innen både vannkraft, solkraft og havvind på blokka, og er allerede godt i gang med vannkraftsatsingen.

Konsernet ser for seg å investere rundt 12 milliarder kroner i vannkraft fremover. I tillegg planlegger datterselskapet Glitre Nett å investere nærmere 20 milliarder kroner i forsterking av strømnettet i Agder og Buskerud.

– I løpet av de neste ti årene vil vi årlig investere mellom 1 og 1,5 milliarder i vannkraft. Dette vil fordeles på oppgraderinger av eksisterende anlegg, samt utvikling av nye prosjekter, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi, i en pressemelding.

Pumpekraft

Syrtveit kraftverk i Evje og Hornnes kommune og Randselva kraftverk på Ringerike er de to største prosjektene som er under utvikling. Totalt utgjør disse over 300 GWh i årsproduksjon. I tillegg jobber konsernet med ytterligere 7-10 nye vannkraftprosjekter, inkludert pumpekraftverk.

Byggingen av Frøytlandsfoss kraftverk i Fedavassdraget i Kvinesdal kommune er godt i gang. Kraftverket har en investeringsramme på rundt 77 millioner kroner, og vil kunne produsere 9,8 GWh årlig.

I august i fjor åpnet Å Energi Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes kommune med en kostnad på 350 millioner kroner. I Nore og Ulvdal kommune er Godfarfoss kraftverk under bygging og vil være klar for å kunne produsere kraft i august i år. Kraftverket vil produsere 40 GWh.

Trenger forutsigbarhet

Regjeringens avvikling av høyprisbidraget i forbindelse med statsbudsjettet for 2024 var et skritt i riktig retning for å legge til rette for mer vannkraft.

– Vannkraft innebærer store investeringer som skal stå seg over 50-60 år. Derfor er vi avhengig av forutsigbare rammebetingelser som gjør investeringene mulig, sier Syvertsen, og understreker at det totale skattetrykket må ned for å sikre tilstrekkelig kapital til utbyggingen.