henning olsen
Konsernsjef i Eidsiva, Henning Olsen, har kjøpt datasenter på Gjøvik. Foto: Eidsiva

Datasenteret på 6 MW som Eidsiva kjøper på Gjøvik, er ifølge selskapet et av Norges sikreste.

– Vi i Eidsiva mener et datasenter med 100 prosent nasjonalt, offentlig eierskap er en viktig byggestein i den digitale grunnmuren for Norge. Utvikling av datasentre er derfor en viktig del av vår strategi fremover, sier konsernsjef i Eidsiva, Henning Olsen, i en pressemelding.

– I en tid med økt geopolitisk usikkerhet, ser vi at det er et økende behov for nasjonalt eierskap innenfor samfunnskritiske digitale tjenester. I en urolig verden kan vi ikke ta risiko knyttet til viktig digital infrastruktur og personvern, sier Olsen.

Overfor Energiteknikk ønsker Eidsiva ikke å opplyse hvor mye de har betalt for datasenteret. Av sikkerhetsmessige hensyn opplyser selskapet heller ikke hvem som er selger av datasenteret.

– Datasenteret vi kjøper på Gjøvik er et av Norges mest sikre. Vi overtar samtidig forretningsvirksomheten knyttet til driften av datasenteret. Oppkjøpet representerer også en økt tilstedeværelse av Eidsiva på Gjøvik. Kommunen har tatt en viktig posisjon innen cybersikkerhet med blant annet NTNU og NSM tydelig til stede i byen, sier administrerende direktør Ola Børke i Eidsiva Bredbånd i meldingen.

Han understreker at oppkjøpet bare er første steg i en langsiktig datasenter-satsing.

– Vi ser på muligheter for å utvikle flere datasentre, og ser også på mulighetene vi har med å utnytte synergier i eksisterende virksomheter. Konkret innebærer dette at kunder av datasentrene kan få trygg lagring, transportfibernett og sikkerhetstjenester i en samlet løsning.

Konsernsjef Henning Olsen viser også til selskapets solide finansielle kapasitet som trygghet for langsiktig eierskap og videre investeringer i satsningen.