Hydro Sunndal
Bildet er fra Hydros fabrikk i Sunndal. Foto: Hydro

Det samme gjorde vindkraft-produksjonen, for første gang siden 2016.

Strømforbruket i kraftintensiv industri falt med 7 prosent fra 2022 og var i 2023 på det laveste nivået registrert siden 2015.

Siden 1.kvartal 2022, da forbruket var rekordhøyt, har strømforbruket i kraftintensiv industri blitt redusert for hvert kvartal, med unntak av 3.kvartal 2023, da det ble registrert en liten økning, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kraftintensiv industri stod for 35,4 TWh, eller 28,4 prosent av samlet strømforbruk i 2023, skriver SSB.

– Nedgangen er størst innenfor produksjon av aluminium, sier Ståle Skrede, rådgiver i Statistisk sentralbyrå i en melding.

Tall fra produksjonsindeksen for industrien viser også at aktiviteten for denne næringen har falt betydelig fra første halvdel av 2022 til slutten av 2023.

Vindkraftproduksjonen falt

SSBs statistikk viser også at for første gang siden 2016 ble det i 2023 registrert en nedgang i årlig vindkraftproduksjon. I 2022 var samlet produksjon fra alle vindmøller på 14,8 TWh. Dette sank til 14,0 TWh i 2023. Vindkraftens andel av samlet produksjon sank tilsvarende fra 10,2 prosent i 2022 til 9,1 prosent i 2023.

Investeringer i ny produksjonskapasitet for vindkraft nådde et toppnivå mellom 2019 og 2020 på grunn av elsertifikatmarkedet, og har falt mye siden 2021, da de siste store landbaserte vindkraftprosjektene ble ferdigstilt.

Det ble bare bygd ut 10 MW vindkraft i Norge i 2023.

Totalforbruket økte

Til tross for nedgang i strømforbruket i kraftintensiv industri, gikk totalforbruket i Norge opp fra 122,9 TWh i 2022 til 125,0 TWh i 2023, siden forbruket i både alminnelig forsyning og i utvinning av råolje og naturgass økte fra 2022 til 2023. Totalforbruket av elektrisitet i Norge var likevel lavere enn gjennomsnittet for de siste fem årene.

Strømforbruket i anlegg for utvinning av råolje og naturgass økte fra et allerede rekordhøyt nivå i 2022, fra 8,7 til en ny topp på 8,9 TWh i 2023. I 2023 utgjorde dette forbruket 7,1 prosent av samlet elektrisitetsforbruk.

Forbruket i utvinning av råolje og naturgass omfatter også mottaks- og prosesseringsanleggene på land.

Forbruks-rekord

Forbruket i alminnelig forsyning var ifølgeøSSB på 80,7 TWh i 2023, mot 76,0 TWh i 2022, en økning på 6,1 prosent fra året før. Dette er høyere enn gjennomsnittlig forbruk for de siste fem årene, men noe lavere enn toppåret 2021, da forbruket i alminnelig forsyning var på 82,8 TWh.

Forbruket i alminnelig forsyning for 4.kvartal 2023 var det høyeste som er registrert for 4. kvartal i denne statistikken.

– Den kraftige økningen i strømforbruket i siste kvartal av 2023 må nok sees i sammenheng med at de siste månedene av året var svært kalde over store deler av Norge, sier Skrede.

Stor vannkraft-produksjon

Samlet elektrisitetsproduksjon endte på 154,0 TWh i 2023, en oppgang på 8,0 TWh fra 2022. Vannkraftprodusenter sto for det aller meste av denne økningen. I 2023 ble det produsert 137,3 TWh elektrisitet fra vannkraftverk i Norge, opp fra 128,7 TWh året før. Dette er høyere enn snittproduksjon fra vannkraft for de siste fem årene.

Økningen i vannkraftproduksjon henger sammen med en vesentlig forbedret magasinsituasjon sammenlignet med 2022, skriver SSB.