foto
Arkivfoto: Henrik Glette/Statnett

Statnett har sammenfattet de viktigste tallene for kraftsystemet i fjor.

2023 hadde en mindre anstrengt situasjon i kraftsystemet enn året før, men var ikke uten egne utfordringer, skriver Statnett i en sammenfatning av kraftåret 2023, og gir følgende nøkkeltall:

  • Produksjon: 154 TWh
  • Forbruk 136,1 TWh
  • Utveksling av strøm:
  • Import 13,1 TWh
  • Eksport 30,9 TWh
  • Nettoutveksling 17,9 TWh

Det ble produsert 154 TWh kraft i Norge i 2023. Det er bare i årene 2020 (154,2 TWh) og rekordåret 2021 (157,1 TWh) det har blitt produsert mer kraft her til lands, skriver Statnett.

Totalt ble det produsert nesten 14 TWh vindkraft i Norge i 2023.

Forbruket på 136,1 TWh i 2023 var også høyt. Kun i 2018 (136,9 TWh) og i rekordåret 2021 (139,7 TWh) har forbruket vært større enn i 2023.

Det ble installert 305,3 MW effekt fra solkraft i 2023. Den samlede registrerte produksjonskapasiteten for solkraft var ved utgangen av fjoråret 607,5 MW. Den totale produksjonen fra solkraft var i overkant av 175 GWh i 2023. Det er nesten tre ganger mer enn i 2022 og utgjør i overkant av 0,1 prosent av den norske kraftproduksjonen i fjor.

Over mellomlandsforbindelsene til Storbritannia, Tyskland, Nederland og Danmark ble det utvekslet 29,9 TWh kraft (import pluss eksport), med en nettoeksport på 18,9 TWh.

Sammenlignet med året før var det omtrent samme volum på importen av kraft i 2023 som i 2022 (rett over 13 TWh), mens den totale eksporten var 30,9 TWh. Dette var en økning på om lag 5 TWh fra 2022, som i hovedsak var knyttet til eksport til Storbritannia, skriver Statnett.