ane brunvoll
Ane Brunvoll, fungerende direktør for Energi- og konsesjonsavdelingen i NVE. Foto: Catchlight/NVE

Obligatorisk bruk av PlanNett kan bidra til å redusere konsesjonsbehandlingstiden, ifølge NVE.

Ny forskrift om energiutredninger trer i kraft 1. mars. Da blir det obligatorisk å levere informasjon om pågående tiltak og fremtidige planer for nettet i den digitale plattformen PlanNett. Med den nye forskriftsteksten vil også nettutviklingsprosessen bli mer standardisert, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding.

Forskrift om energiutredninger stiller krav om utredninger i en tidlig fase gjennom kraftsystemutredningene (KSU). KSU-ene utgjør en samlet oversikt over de fremtidige planene til nettselskapene, men dagens format i PDF-rapporter gjør at disse er lite tilgjengelig. Derfor har NVE allerede etablert plattformen PlanNett, som er en digitalisering av nettutviklingsplanene.

– Obligatorisk bruk av PlanNett og en standardisert nettuviklingsprosess gjør at nettutredninger i tidlig fase blir mer tilgjengelig og bedre. Dette kan også bidra til å redusere konsesjonsbehandlingstiden når vi kommer lenger med digitaliseringen, sier Ane Brunvoll, fungerende direktør for Energi- og konsesjonsavdelingen i NVE i meldingen.

Den nye forskriften er i tråd med anbefalingene gitt av Strømnettutvalget.

– Krav til å dele utredninger løpende i PlanNett gir rasker og enklere tilgang på informasjon for andre. Dette betyr at man kan adressere eventuelle utfordringer tidligere, og dermed øke tempoet, sier Brunvoll.

PlanNett vil oppdateres kontinuerlig med informasjon om fremtidige nettplaner, og sørge for bedre informasjon ut til berørte parter. PlanNett er også bare første steget i en digitalisering av flere myndighetsprosesser, på vei mot mer effektive planprosesser og en raskere nettutbygging, skriver NVE.