rygene kraftverk snø vinter
Mye snø ved Rygene kraftverk i Grimstad. Foto: Å Energi

690 kunder i Glitre Nett uten strøm torsdag morgen.

– Strøm og varme er kritisk infrastruktur som er spesielt utsatt i et slikt vær som vi nå opplever. Vi har derfor økt beredskapen i datterselskapene våre Glitre Nett, Å Energi Vannkraft og Å Energi Varme, sier Jon Anders Skau, kommunikasjonssjef i Å Energi, i en pressemelding.

Glitre Nett økte beredskapen før nyttår som følge av det varslede snøværet, og håndterer feilretting av strømbrudd fortløpende. Det er krevende forhold med mye snø og vind. På Glitre Netts nettside går det fram at 690 kunder var berørt av strømstans torsdag morgen.

Skuffer snø

Å Energi Vannkraft har ansvar for kraftproduksjonen i 60 av selskapets 73 hel- og deleide kraftverk. Her går kraftproduksjonen som normalt, men selskapet har likevel økt beredskapen for kraftverkene i områdene som er berørt av snøværet.

– Det er ingen dramatikk i dette. Skulle det oppstå hendelser må vi løse disse raskt. Vi har derfor satt inn ekstra vaktmannskaper, og bruker mye ressurser på å skuffe snø for å sikre tilkomst til kraftanleggene, sier Skau.

hunsfoss
Området rundt Hunsfoss Øst kraftverk i Vennesla ryddes for snø. Foto: Å Energi

Mindre fjernvarme-brensel

Å Energi Varme leverer fjernvarme til om lag 500 kunder i Kristiansand, Grimstad og Arendal. I tillegg til oppvarming og varmtvannsforsyning til flere store borettslag, næringsbygg og offentlige bygg, brukes fjernvarme til gatetining.

Fjernvarmen i Kristiansand produseres blant annet basert på Returkrafts forbrenning av restavfall.  Utfordrende kjøreforhold og stengte veier gjør at det kommer inn mindre avfall til Returkraft. Dermed blir det mindre overskuddsvarme fra forbrenningsanlegget til fjernvarmenettet.

– Fjernvarmeforsyningen til byen har høyeste prioritet hos fjernvarmeselskapet vårt. Vi har derfor økt beredskapen og har tett og god dialog med Returkraft for å sikre at kundene våre fortsatt skal ha det varmt og godt. Vi har reserveløsninger og i tillegg ser det ut til at både vær og fremkommelighet skal bedre seg, sier Skau i meldingen.