STATKRAFT LOGO
Foto: Alexander Hagstadius

Statkraft planlegger å investere mellom 44 og 67 milliarder kroner i oppgraderinger av sine norske vann- og vindkraftanlegg, samt bygging av nye vindparker på land.

– Oppgradering av vannkraften er viktig for å gjøre den enda mer regulerbar, og med det legge til rette for at fremtidig vekst i kraftbehov i hovedsak kan dekkes med vindkraft, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft i en pressemelding.

Dette er høydepunktene i Statkrafts planer:

  • 20 – 35 milliarder kroner i oppgradering og ombygging av norske vannkraftverk
  • 14 – 20 milliarder kroner i rehabilitering av dammer og modernisering av eldre kraftverk
  • 10 – 12 milliarder i fornying av eksisterende og bygging av nye vindparker på land
  • 2.500 GWh eller mer vindkraftproduksjon (mer enn dobling av dagens produksjon)
  • 1.500 – 2.500 MW økt effekt i vannkraftverkene (over 20% økning av installerte effekt)

Presenterte planer for ny kraft

Statkraft arbeider systematisk med hele vannkraftporteføljen og vurderer 10 – 15 prosjekter som kan være aktuelle for å utvikle ny energiproduksjon og effekt. Selskapet har tidligere søkt konsesjon for effektoppgradering av Mauranger kraftverk i Kvinnherad kommune. I tillegg arbeider selskapet med å legge til rette for oppgradering av Aura kraftverk i Sunndal og installasjon av en tredje turbin i Alta kraftverk i Finnmark. Først i løypa er imidlertid et nytt Svean kraftverk i Nidelven i Trondheim. Statkraft jobber her mot investeringsbeslutning i løpet av 2024.

– Vi jobber målrettet for å modne frem de beste vannkraftprosjektene. Dette er store og komplekse prosjekter som det tar langt tid å utvikle og bygge. Alle prosjektene vil være avhengige av at de får konsesjon, forutsigbare rammebetingelser, markedsutvikling og ikke minst god dialog med lokalbefolkning, sier Birgitte Ringstad Vartdal i meldingen.

I tillegg til de planlagte effektoppgraderingene vil Statkraft i perioden 2024 – 2030 investere mange milliarder kroner i rehabilitering av dammer og modernisering av eldre kraftverk for å sikre fortsatt kostnadseffektiv og regulerbar kraftproduksjon. Investeringene vil gjøre anleggene enda mer robuste mot ekstremvær, håndtering av skadeflommer og terrortrusler.

Nye vindkraftprosjekter på land

Statkraft bygget et av Norges første vindkraftverk på Smøla i 2002, og vurderer nå en fornying av dette anlegget. Det skal gi kraft i nye 25 år uten vesentlige nye inngrep i naturen. Selskapet planlegger også oppgradering av vindkraftanleggene på Hitra i Trøndelag og i Kjøllefjord i Lebesby kommune i Finnmark.

En oppgradering av Kjøllefjord vindpark er en av fire mulige vindkraftprosjekter i Finnmark som Statkraft nylig meldte til NVE. De andre prosjektene er Nordkyn i Lebesby og Gamvik kommuner, samt Adamselv i Lebesby og Slettfjellet i Gamvik. Også andre selskaper har meldt inn potensielle prosjekter i Finnmark. Nettkapasitet og konsesjonsprosesser vil avgjøre hvilke prosjekter som finner de beste løsningene sammen med lokalbefolkningen, reindriften, kommunene og andre hensyn, som natur- og friluftsinteresser.

Nye vind-prosjekter

Statkraft vurderer i tillegg mange nye vindkraftprosjekter over hele Norge, og er i dialog med grunneiere, kommunene og berørte interessenter. Statkraft har startet konsesjons- og planprosessen med NVE og Bjerkrheim kommune i Rogaland om å bygge ut 260 MW vindkraft på Moifjellet.

Også vindkraftprosjektene vil være avhengige av konsesjonsbehandling, utviklingen i kraftetterspørselen, skattesystemer, rammevilkår og ikke minst lokal støtte og aksept, understreker selskapet.