lista flyplass
Det planlegges kraftkrevende næringsvirksomhet på den nedlagte flyplassen på Lista. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons

Havvind til Lista ville gitt fremdriftsrisiko for Sørlige Nordsjø IIs første fase, ifølge Statnett.

Som Energiteknikk har omtalt, klaget Statkraft på konsesjonen NVE har gitt Lista Renewable Energy Park AS (LREP) for nettilknytning til Lista transformatorstasjon. Konsesjonen omfatter en utvidelse av eksisterende 300 kV Lista transformatorstasjon med blant annet nedtransformering til 132 KV og ny konsesjon for to 132 kV jordkabler mellom Lista og...
Artikkelen er 360 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.