vindturbin
Illustrasjonsfoto: Robert Sandell/Mostphotos

Zephyr AS ønsker å utrede et vind- og solkraftverk i Sarpsborg.

Buer Rønneld vind- og solpark er planlagt etablert i Sarpsborg kommune i Østfold fylke. Turbinene vil ligge ved Oppsjø i et kupert skogsområde med gode vind- og solforhold, ca. ti kilometer øst for Sarpsborg sentrum, skriver Zephyr i en melding.

Selskapet ønsker også å etablere et solkraftverk som integreres med vindkraftverket. Solpanelene vil i så fall plasseres mellom turbinene.

Anlegget skal totalt kunne produsere cirka 400 GWh per år. Vindkraftanlegget står da for ca. 300 GWh, mens solkraftanlegget står for vel 100 GWh av den totale produksjonen.

Zephyr skriver at de «ønsker å gi mer tilbake til de kommunene som sier ja til nye vindkraftverk», og har derfor utviklet konseptet «kraft til kostpris.

«Kraft til kostpris betyr at kommuner som sier ja til å etablere nye vindkraftverk, vil få tilbud om å kjøpe kraft til prisen det koster å produsere den i hele kraftverkets konsesjonsperiode på 25-30 år», skriver selskapet.

For de siste vindkraftprosjektene opplyser Zephyr at de har bygd ut har kostprisen ligget mellom 35 og 45 øre per kWh.

«Hva reell kostpris vil bli på nye anlegg avhenger av flere faktorer, dette vil avklares i utredningene man gjennomfører i forkant av vedtak om bygging», understreker de.

FAKTA: Buer Rønneld vind- og solpark

 • Kommune: Sarpsborg
 • Konsesjonær: Zephyr AS

Vindturbiner: 13

 • Turbintype: 7,2 MW
 • Navhøyde: 133 og 166 meter
 • Total høyde: 252 meter
 • Rotordiameter: 172 meter
 • Årlig produksjon: 300 GWh
 • Installert effekt: 93,6 MW

Solpaneler:

 • Årlig produksjon: 110 GWh
 • Installert effekt: 100 MW
 • Oppstart: 2029/30 (tidligst)