Solceller
Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Statnett og Elvia vil bruke ny teknologi og drifte strømnettet hardere.

Det er kapasitet til omtrent 200 MW produksjon fra nye solkraftverk i dagens nett og med igangsatte nettforsterkningstiltak i Innlandet.

Elvia og Statnett samarbeider tett for å finne løsninger for å tilby ytterligere nettkapasitet til mer kraftproduksjon i regionen fremover, skriver selskapene i en felles pressemelding.

– Ved å samarbeide tett med både produsenter og forbrukere, utnytte ny teknologi og drifte strømnettet vårt hardere, er vår ambisjon å øke kapasiteten i det eksisterende strømnettet med 20 prosent. Dette arbeidet vil også kunne gi ytterligere nettkapasitet til fornybar kraftproduksjon, sier Anne Sagstuen Nysæther, administrerende direktør i Elvia, i meldingen.

For å kunne tilknytte et økt volum fra fornybar kraftproduksjon til nettet, må det gjennomføres tiltak i eksisterende strømnett hos både Statnett og Elvia. Hvilke tiltak som er nødvendige, avhenger av hvilke solkraftverk som blir realisert.

– Vi vil fremover finne ut hvor mye kapasitet som blir tilgjengelig på ulike tidspunkt. Både automatisering av systemdriften og produksjonens evne til å være fleksibel, vil ha betydning for hva det blir mulig å knytte til og med hvilke vilkår, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett i meldingen.

Mesteparten av den nye produksjonen som er planlagt på Innlandet er solkraftverk. Disse anleggene produserer mest kraft i sommerhalvåret når forbruket er lavt og produksjonen fra regionens vannkraftverk er høy. Med dagens teknologi er det ifølge Elvia ikke mulig å lagre kraften lokalt over lengre tid på en samfunnsøkonomisk riktig måte.