emil orderud
direktør for fornybar energiproduksjon i Akershus Energi, Emil Orderud, Foto: Øyvind Zambrano Lie

Samtidig skal turbinbladene repareres på grunn av fabrikasjonsfeil.

På et seminar i Oslo i regi av Fornybar Norge torsdag fortalte direktør for fornybar energiproduksjon i Akershus Energi, Emil Orderud, at de ønsker å øke effekten på turbinene i Odal vindkraftverk fra 4,8 til 5,0 MW. Parken består av 34 turbiner.

– Turbinene i vindparken kan levere 4,8 MW, men teoretisk kan de levere 5,2 MW. Vi har nok noen strukturutfordringer når det gjelder levetiden, som gjør at vi søker på 5,0 MW. Vi har fått positivt svar fra Elvia, og så venter vi nå på Statnetts endelige avgjørelse, utdypet han overfor Energiteknikk.

5-10 GWh

Det vil øke vindparkens installerte effekt fra 163,2 MW til 170 MW. Økningen beregnes å gi en produksjonsøkning på mellom 5 og 10 GWh per år, til 540 GWh/år.

– Det er ikke en voldsom økning, men alle kilowattimer bidrar, sier Orderud.

Selskapet har tidligere fått indikasjon om at effekten i en transformatorstasjon må økes først, forteller Orderud.

– Er det mulig å få tilknytning på vilkår før det?

– Det er litt uklart for oss. Det vil i tilfelle være en mellomløsning, sier Orderud.

Må skifte turbinblader

Selskapet har tidligere informert om skader på turbinbladene i Odal vindkraftverk, og at de må repareres for å unngå sprekkdannelser.

– Dette er et stort teknisk problem som Siemens, som har levert turbinene, er ansvarlig for, og de er også ansvarlige for reparasjonen. Det blir et ganske omfattende reparasjonsprosjekt, det vil antakeligvis pågå i flere år.

– Vil det ha betydning for produksjonen?

– Ja, det er ikke tvil om det. Reparasjonsprosjektet er ikke ordentlig i gang ennå. Vi vil komme litt utpå våren før vi vet mer.

Garantisak

Orderud forteller at de ikke har fått noen rotårsaksanalyse til feilene ennå.

– Men det er i hovedsak kvalitetsproblemer, ved fabrikasjon av bladene.

– Får dere dekket det, eller vil dere tape økonomisk?

– Vi har nok ikke full dekning, men vi har noe dekning. Det er en garantisak.

– Kan det gjøre at vindparken ikke vil tjene penger, men samlet sett gå med tap?

– Nei, det tror vi ikke. Vi skal klare oss, sier Orderud.

For å korte ned på den medfølgende driftstansen, vil blader som tas ned for reparasjon, raskt erstattes med nye.

ODAL VINDKRAFTVERK

  • Odal Vindkraftverk ligger i Nord-Odal kommune rett øst for Minnesund og Mjøsa på grensen mellom fylkene Innlandet og Viken.
  • Parken består av 34 turbiner fordelt med 11 på Engerfjellet og 23 på Songkjølen.
  • Turbinene av merket Siemens Gamesa WTG har med rotorer på 145 meter. Tårnøyden er 144 meter. Total høyde er 217 meter. Disse står alle på fjellforankrede fundamenter.
  • Investeringen var til sammen på 2 milliarder kroner.
  • Odal Vindkraftverk eies av Akershus Energi Vind 33,4, Cloudberry 33,4 % og KLP  33,2 %.

Kilde: Odal Vind